Coneix quina és la relació dels organismes que depenen o estan vinculats amb aquesta entitat.

ESCOLA DE MÚSICA

     Presentació i pàgina web

     Organigrama escola de música (2017)

     Normes de funcionament del centre

     Curs 2017/2018

        Oferta formativa

        Pla d'estudis

        Quotes 2017/2018

     Cursos anteriors

        Memòria concerts i audicions curs 2016/2017       

        Oferta formativa 2015 - 2016

        Taxes 2017

        

 

RÀDIO SANT FELIU

     Organigrama emissora municipal 2017  i pàgina web

 

FUNDACIÓ GUÍXOLS SURÍS

     Pàgina web i informació administrativa

 

FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE D'ART - COL·LECCIÓ CATALANA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

     Pàgina web i informació administrativa

 

 

 

Més informació sobre els organismes dependents ....