Coneix quina és la relació dels organismes que depenen o estan vinculats amb aquesta entitat.
Nom de l'ens dependent Tipus ens dependent Web ens dependent Tipus relació
Emissora municipal de Sant Feliu de Guíxols Ens de gestió Web ens dependent Ens de gestió pertany a Ajuntament
Escola de Música de Sant Feliu de Guíxols Ens de gestió Ens de gestió pertany a Ajuntament