Coneix quina és la relació dels organismes que depenen o estan vinculats amb aquesta entitat.

Nom de l'ens dependent Tipus ens dependent Web ens dependent Tipus relació
Emissora municipal de Sant Feliu de Guíxols Ens de gestió Web ens dependent Ens de gestió pertany a Ajuntament
Escola de Música de Sant Feliu de Guíxols Ens de gestió Ens de gestió pertany a Ajuntament

ESCOLA DE MÚSICA

     Presentació i pàgina web

     Plantilla 2018

     Organigrama escola de música (2017)

     Normes de funcionament del centre

     Curs 2017/2018

        Oferta formativa

        Pla d'estudis

        Quotes 2017/2018

     Cursos anteriors

        Memòria concerts i audicions curs 2016/2017       

        Oferta formativa 2015 - 2016

        Taxes 2017

        

 

RÀDIO SANT FELIU

     Plantilla 2018

     Organigrama emissora municipal_2017  i pàgina web

 

FUNDACIÓ GUÍXOLS SURÍS

     Pàgina web i informació administrativa

 

FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE D'ART - COL·LECCIÓ CATALANA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

     Pàgina web i informació administrativa

 

 

 

Més informació sobre els organismes dependents ....