Consulta quina és la relació dels organismes dels que forma part l’ens, com ara associacions, consorcis, fundacions, etc.

Nom de l'ens Tipus d'ens Tipus de relació
Consorci Localret Consorcis Municipi participa en consorci
Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de l'Aigua (CCB - ELA) Consorcis Municipi participa en consorci
Consorci de la Xarxa de Teatres Públics de Catalunya Consorcis Municipi participa en consorci
Consorci de les Vies Verdes de Girona Consorcis Municipi participa en consorci
Consorci per a la Gestió i Protecció del Massís de l'Ardenya-Cadiretes Consorcis Municipi participa en consorci
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Turística de la Costa Brava Mancomunitats Municipi participa en mancomunitat
Mancomunitat de Disminuïts Psíquics del Baix Empordà Mancomunitats Municipi participa en mancomunitat
Mancomunitat de la Conca del Riudaura Mancomunitats Municipi participa en mancomunitat