Quants diners deu l'ens a les entitats financeres? Pots consultar-ho en aquest apartat.

Any Deute viu
2.016 7.784.000
2.015 9.703.000
2.014 9.881.000
2.013 11.957.000
2.012 12.714.000
2.011 12.803.000
2.010 12.700.000