Quina és la llista de contractes oberts i negociats que s'han adjudicat els darrers anys? Pots consultar-la aquí.

Les dades que es mostren en aquest ítem han estat extretes de les publicacions en els diaris oficials. Aquesta informació no està estandarditzada fet que pot implicar que en alguns casos no apareguin dades en tots els camps.

Data de formalització Enllaç Descripció Tipus de contracte Tipus de procediment Import de licitació Import de licitació IVA inclòs Import d'adjudicació Import d'adjudicació IVA inclòs Observacions sobre l'import Adjudicatari
28-11-2017 Enllaç Servei per a l'assistència tècnica de direcció facultativa, seguiment i control de les obres d'urbanització de l'espai públic entorn de la platja del racó de Garbí i passeig de Rius i Calvet Serveis Obert 34500 41745 24.726 29.919 SBS Simon i Blanco, SL
30-10-2017 Enllaç Obres de construcció de 65 columbaris al Cementiri Municipal Obres Obert 41319,36 49996,42 34.474 41.713 Folch, SA
15-11-2017 Enllaç Subministrament i servei de muntatge i desmuntatge dels elements d'ornamentació de Nadal en el municipi Subministrament Obert 70247,93 84999,99 68.859 83.319 Ximénez Catalunya, SL
15-09-2017 Enllaç Obres d'adequació parcial dels jardins Juli Garreta Obres Obert 66943,33 81001,42 47.128 57.025 Massachs Obres i Paisatge, SLU
03-08-2017 Enllaç Producció i subministrament dels suports publicitaris exteriors de la Marca Ciutat Subministrament Obert 22615,7 27364,99 16.269 19.685 Idèntic Producció Creativa, SL
25-07-2017 Enllaç Serveis de casal d'estiu 2017 Serveis Obert 80655 88720,5 24.230 26.653 Raquel García Brugada
25-07-2017 Enllaç Serveis de casal d'estiu 2017 Serveis Obert 80655 88720,5 52.569 57.826 Tot Oci, Educació, Lleure i Esport, SL
15-11-2017 Enllaç Serveis d'assessorament tècnic i integral per a la licitació del contracte de construcció d'un aparcament a la Corxera Serveis Obert 40000 48400 33.950 41.080 Tourism Bussiness Builders, SL
29-09-2017 Enllaç Segona fase de les obres de reurbanització de sis trams de quatre carrers Obres Obert 314336,03 380346,59 232.294 281.076 Mugadas, SLU
29-09-2017 Enllaç Coordinació tècnica i suport psicològic del Servei d'Igualtat i Atenció a les Dones (SIAD) Serveis Obert 2406,38 2406,38 2.402 2.402 Suara Serveis, SCCL
30-10-2017 Enllaç Obres de substitució de la gespa artificial del camp de futbol de Vilartagues Obres Obert 153847,78 186155,81 112.971 136.694 Mondo Ibérica, S. A.
27-06-2017 Enllaç Servei de difusió de les informacions d'interès que es generen i dels actes que s'organitzen a Sant Feliu de Guíxols, a través d'una cadena de televisió de proximitat i d'abast comarcal. Serveis Negociat sense publicitat 2463,33 2980,62 2.463 2.981 D-9 Comunicació, SL
14-03-2017 Enllaç Redacció del projecte i direcció de les obres d'urbanització de l'entorn de la platja del Racó de Garbí i passeig Rius i Calvet Serveis Obert 55000 66550 30.800 37.268 Euroconsult Catalunya, SA
25-10-2016 Enllaç Subministrament d'armilles antibales per a la Policia Local Subministrament Obert 23759,12 0 23.759 28.749 Fedur, SA
03-01-2017 Enllaç Execució de la primera fase de les obres de reurbanització de sis trams de quatre carrers: Sant Llorenç, Sant Domènec, Sant Antoni i Creu Obres Obert 167407,52 0 119.696 144.833 Mirfer, SA
29-11-2016 Enllaç Obres d'asfaltat de diversos carrers i actuacions a diferents voreres del municipi Obres Obert 330578,51 399999,99 144.628 175.000 Massachs Obres i Paisatge, SLU
25-11-2016 Enllaç Obres d'asfaltat de diversos carrers i actuacions a diferents voreres del municipi Obres Obert 330578,51 399999,99 185.950 225.000 Aglomerats Girona, SA
03-05-2017 Enllaç Redacció del Projecte bàsic i executiu d'urbanització de la plaça Alabric i entorns de l'Asil Surís i els treballs de direcció d'obra, direcció executiva, coordinació de seguretat i salut i seguiment del Programa de control de qualitat Serveis Obert 80000 96800 40.000 48.400 Batlle i Roig, SLP
29-12-2016 Enllaç Obres d'adequació d'un tram del carrer Cristòfol Colom Obres Obert 140325,07 169793,33 96.431 116.682 Obras y Pavimentos Brossa, S. A.
30-12-2016 Enllaç Pòlissa d'assegurances de danys materials ocasionats al patrimoni de l'Ajuntament Serveis Obert 23000 23000 21.793 21.793 Generali España de Seguros y Reaseguros, S. A.
16-05-2017 Enllaç Subministrament i instal·lació d'armaris compactes mòbils a l'arxiu municipal Subministrament Obert 37190,08 44999,99 17.600 21.296 Eypar, SA
03-01-2017 Enllaç Subministrament i posta en marxa de diferents elements de maquinari i programari relacionats amb la implantació de l'Administració electrònica a l'Ajuntament Subministrament Obert 91904 111203,84 5.720 8.543 Aplicacions Multimèdia Interactives, SL (AMI)
03-01-2017 Enllaç Subministrament i posta en marxa de diferents elements de maquinari i programari relacionats amb la implantació de l'Administració electrònica a l'Ajuntament Subministrament Obert 91904 111203,84 14.517 17.565 Servicios Microinformática, S. A. (SEMIC)
10-01-2017 Enllaç Subministrament i posta en marxa de diferents elements de maquinari i programari relacionats amb la implantació de l'Administració electrònica a l'Ajuntament Subministrament Obert 91904 111203,84 7.282 8.811 Segons el PC, la data d'adjudicació del contracte és 30/01/2017 Ingreda System, SL
03-01-2017 Enllaç Subministrament i posta en marxa de diferents elements de maquinari i programari relacionats amb la implantació de l'Administració electrònica a l'Ajuntament Subministrament Obert 91904 111203,84 7.060 8.543 Girosystem, SL
03-01-2017 Enllaç Subministrament i posta en marxa de diferents elements de maquinari i programari relacionats amb la implantació de l'Administració electrònica a l'Ajuntament Subministrament Obert 91904 111203,84 5.200 6.292 Desarrollo Asesoramiento Y Tecnología Informática, S. L.
03-01-2017 Enllaç Subministrament i posta en marxa de diferents elements de maquinari i programari relacionats amb la implantació de l'Administració electrònica a l'Ajuntament Subministrament Obert 91904 111203,84 3.610 4.368 Soluciones Digitales Tecnológicas, S. L.
03-01-2017 Enllaç Subministrament i posta en marxa de diferents elements de maquinari i programari relacionats amb la implantació de l'Administració electrònica a l'Ajuntament Subministrament Obert 91904 111203,84 2.600 3.146 Informàtica Corporativa Catalana ICC, SL
03-01-2017 Enllaç Subministrament i posta en marxa de diferents elements de maquinari i programari relacionats amb la implantació de l'Administració electrònica a l'Ajuntament Subministrament Obert 91904 111203,84 32.857 39.757 Sistemes CAD Girona, SL
17-10-2016 Enllaç Obres del carrer Sant Martirià pendents d'executar Obres Obert 127698,26 154514,89 100.243 121.294 Aglomerats Girona, SA
02-01-2017 Enllaç Obres de rehabilitació de part de la coberta de l'antic Hospital Municipal Obres Obert 136193,11 164793,66 107.211 129.726 Axis Patrimoni, SL
02-11-2016 Enllaç Rehabilitació de la façana principal de l'antic Hospital Municipal Obres Obert 123781,27 149775,33 105.796 128.013 Construccions Josep Sais, SL
29-12-2016 Enllaç Obres de construcció d'un nou col·lector a la carretera de Girona Obres Obert 305445,36 369588,88 216.866 262.408 Massachs Obres i Paisatge, SLU
10-01-2017 Enllaç Execució de les projecte d'urbanització del PA-07 Vista Alegre Sud Obres Obert 288094,21 348593,99 207.248 250.770 Massachs Obres i Paisatge, SLU
29-12-2016 Enllaç Execució de la segona fase de les obres de reurbanització d'un tram dels carrers Santa Magdalena i Miquel Bohera Obres Obert 558796,37 676143,6 430.273 520.631 Massachs Obres i Paisatge, SLU
25-07-2016 Enllaç Elaboració i impressió d'una publicació periòdica, de difusió de la informació d'interès públic per a la ciutadania Serveis Obert 44575,1 0 35.660 37.086 Estudi de Comunicació Intus, SL
30-09-2016 Enllaç Serveis de prevenció aliè per al desenvolupament de les activitats preventives de riscos laborals de les especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia i Vigilància de la Salut Serveis Obert 15118,72 0 14.869 15.962 Unimat Prevención, S. L.
29-12-2016 Enllaç Servei de manteniment, neteja i inhumació i exhumació del cementiri Serveis Obert 108632,47 131445,29 108.632 131.445 Funerària Juanals, SA
10-06-2016 Enllaç Servei de prevenció d'accidents, vigilància, salvament i socorrisme a les platges Serveis Obert 70192,43 84932,84 70.190 84.930 Delegació de Sant Feliu de Guíxols i Platja d'Aro Cruz Roja Española
27-06-2016 Enllaç Servei de retirada de vehicles de la via pública Serveis Obert 5000 0 5.000 6.050 Juan José Caballero García
17-05-2016 Enllaç Execució de les obres d'adequació de l'espai annex al Camp de Futbol de Vilartagues, anomenat Guíxols Arena Obres Obert 612508,34 0 410.000 496.100 Agustí y Masoliver, S. A. (AMSA)
31-08-2016 Enllaç Serveis per a la conservació i manteniment de les zones verdes enjardinades i forestals de la zona Est i Litoral Serveis Obert 180801,59 218769,92 163.083 197.330 Moix Serveis i Obres, SL
27-06-2016 Enllaç Prestació dels serveis bancaris necessaris per actuar com a entitat gestora en la gestió recaptatòria, en període voluntari, dels tributs i ingressos de dret públic de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i de l'organisme autònom Escola de Música Privats Obert 128000 0 32.000 38.720 Caixabank, SA
15-04-2016 Enllaç Servei integral d'assessorament per a l'elaboració dels plecs de condicions per a la contractació del servei de neteja viària, recollida de residus, neteja de platges i aigües marines i gestió de la deixalleria Serveis Negociat sense publicitat 24793,39 30000 21.720 26.281 Datambient Assessors, SL
29-02-2016 Enllaç Subministrament, mitjançant la modalitat d'arrendament amb opció de compra, de diversos equips multifunció (impressió, còpia i escaneig), així com el manteniment d'equips que ja són de propietat municipal Subministrament Obert 25872,5 0 19.206 23.239 Girocopi, SL
16-12-2015 Enllaç Subministrament d'un sistema de guiatge en directe i guies multimèdia, per als diferents espais del Monestir i del Museu d'Història Subministrament Obert 57024,8 0 52.352 63.346 Sono Tecnologia Audiovisual, SL

Podeu cercar els contractes de l'ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i d'altres entitats públiques catalanes per múltiples criteris mitjançant el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya