Aquí podràs consultar totes les modificacions i les pròrrogues contractuals, així com també, si és el cas, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades.

En aquest document trobarà la informació de les modificacions dels contractes:

     < modificacions contractes >