Hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions i/o ajuts públics? Aquí hi pots trobar la relació actualitzada i les condicions per ser-ne beneficiari.
Resum Data de publicació Enllaç
Participació en els actes del Carnaval 2017 13-02-2017 Enllaç
Concurs del cartell del Carnaval 2017 12-12-2016 Enllaç
Subvencions per a activitats culturals 17-11-2016 Enllaç
Ajudes econòmiques per a persones amb escassa capacitat econòmica i que estiguin gravades per l'IBI 25-10-2016 Enllaç
Subvencions a entitats i associacions esportives per al 2016 10-10-2016 Enllaç
Participació a la rua del Carnaval a la Fresca el divendres 5 d'agost de 2016 en motiu de la Festa Major 2016 02-08-2016 Enllaç
Subvencions a projectes locals de tipus social, per a persones grans, de cooperació internacional i ajuda al desenvolupament per a l'any 2016 22-07-2016 Enllaç
Ordenança reguladora de subvencions per a diverses finalitats dins l'àmbit de competència municipal 15-07-2016 Enllaç
Concurs de cartells de la Festa Major 2016 16-06-2016 Enllaç
Bases reguladores per a la concessió i justificació de subvencions municipals 31-05-2016 Enllaç
Subvenció per a la millora, rehabilitació i nova implementació d'establiments comercials, de serveis i/o cases taller al territori del barri del Puig-Eixample de Llevant 06-05-2016 Enllaç
Ajuts econòmics a les associacions i entitats culturals, exercici 2015 02-12-2015 Enllaç
Subvencions per entitats i associacions d'àmbit educatiu i biblioteques escolars per a l'any 2014 09-09-2014 Enllaç
Ajuts econòmics a les famílies d'infants escolaritzats a les escoles bressol municipals que es trobin en situacions econòmiques desfavorides per al curs escolar 2015-2016 03-09-2015 Enllaç
Ajuts econòmics per a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'impost sobre béns immobles de l'exercici 2015 02-09-2015 Enllaç
Subvencions a projectes locals de caire social i de cooperació internacional al desenvolupament per a l'any 2015 29-05-2015 Enllaç
Ajuts econòmics per a escoles esportives d'entitats i associacions esportives per al 2015 02-04-2015 Enllaç
Ajuts econòmics per a entitats i associacions esportives del municipi per al 2015 02-04-2015 Enllaç
Subvencions a entitats i associacions de Sant Feliu de Guíxols per a la gestió del servei de distribució d'aliments en col·laboració amb l'Ajuntament per a l'any 2015 16-02-2015 Enllaç
Ajuts per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2014-2015 11-11-2014 Enllaç
Subvencions a projectes locals de caire social i de cooperació internacional al desenvolupament per a l'any 2014 26-09-2014 Enllaç
Ajuts econòmics a les famílies d'infants escolaritzats a les escoles bressol municipals que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides per al curs 2014-2015 09-09-2014 Enllaç
Ajuts econòmics per a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'impost sobre béns immobles per a l'exercici 2014 04-09-2014 Enllaç
Subvencions per a entitats i associacions culturals, exercici 2014 04-09-2014 Enllaç
Ajuts econòmics per a entitats i associacions esportives del municipi, per al 2014 02-05-2014 Enllaç
Ajuts econòmics per a escoles esportives d'entitats i associacions esportives, per al 2014 30-04-2014 Enllaç
Subvencions a entitats i associacions de Sant Feliu de Guíxols per a la gestió del servei de distribució d'aliments en col·laboració amb l'Ajuntament per a l'any 2014 21-03-2014 Enllaç
Subvencions per entitats i associacions d'àmbit educatiu i biblioteques escolars per a l'any 2013 07-11-2013 Enllaç
Subvencions per concedir ajuts econòmics a les associacions i entitats culturals del municipi de l'any 2013 14-08-2013 Enllaç
Ajuts econòmics per a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'impost sobre béns immobles per a l'exercici 2013 22-07-2013 Enllaç
Ajuts econòmics a les famílies d'infants escolaritzats a les escoles bressol municipals que es trobin en situacions econòmiques desafavorides per al curs 2013-2014 19-06-2013 Enllaç
Subvencions a entitats i associacions esportives per a l'any 2013 06-03-2013 Enllaç
Subvencions a escoles esportives d'entitats i associacions esportives per a l'any 2013 06-03-2013 Enllaç
Subvencions per entitats i associacions per la gestió de les ajudes d'aliments vinculades a les prestacions econòmiques d'urgència social de l'Ajuntament 08-01-2013 Enllaç
Subvencions per entitats i associacions d'àmbit educatiu i biblioteques escolars per a l'any 2012 11-10-2012 Enllaç
Subvencions a escoles esportives d'entitats i associacions esportives per a l'any 2012 05-09-2012 Enllaç
Subvencions a entitats i associacions esportives per a l'any 2012 05-09-2012 Enllaç
Subvencions per concedir ajuts econòmics a les associacions i entitats culturals del municipi 03-09-2012 Enllaç
Subvencions a entitats i associacions esportives per a l'any 2011 07-10-2011 Enllaç
Subvencions a escoles esportives d'entitats i associacions esportives per a l'any 2011 07-10-2011 Enllaç
Subvencions per entitats i associacions d'àmbit educatiu i biblioteques escolars per a l'any 2011 27-06-2011 Enllaç
Subvencions per a entitats i associacions d'àmbit cultural per a l'any 2011 29-03-2011 Enllaç
Subvencions per entitats i associacions d'àmbit educatiu i biblioteques escolars per a l'any 2010 03-09-2010 Enllaç
Subvencions a entitats i associacions esportives per a l'any 2010 29-06-2010 Enllaç
Subvencions a escoles esportives d'entitats i associacions esportives per a l'any 2010 29-06-2010 Enllaç
Subvencions per entitats i associacions d'àmbit cultural 01-06-2010 Enllaç
Ajuts econòmics a les famílies d'infants escolaritzats a les escoles bressol municipals que es trobin en situacions econòmiques desfavorides 19-05-2010 Enllaç
Subvencions per entitats i associacions d'àmbit cultural, exercici 2009 08-09-2009 Enllaç
Subvencions per entitats i associacions d'àmbit educatiu i biblioteques escolars per a l'any 2009 16-07-2009 Enllaç
Subvencions a escoles esportives d'entitats i associacions esportives per a l'any 2009 16-07-2009 Enllaç
Subvencions per activitats esportives a realitzar per entitats i associacions, any 2009 16-07-2009 Enllaç
Subvencions per entitats i associacions d'àmbit cultural, exercici 2008 22-07-2008 Enllaç
Subvencions per a entitats i associacions esportives 21-07-2008 Enllaç
Subvencions a escoles esportives d'entitats i associacions esportives 21-07-2008 Enllaç
Subvencions per entitats i associacions d'àmbit educatiu i biblioteques escolars per a l'any 2008 21-07-2008 Enllaç
Ajuts econòmics per a entitats i associacions esportives, i per escoles esportives d'entitats i associacions esportives 04-06-2007 Enllaç
Ajuts econòmics per entitats i associacions relacionades en l'àmbit de la cultura i sense ànim de lucre 23-04-2007 Enllaç
Subvencions per entitats i associacions culturals de Sant Feliu de Guíxols dins l'àmbit educatiu i biblioteques escolars per a l'any 2007 14-03-2007 Enllaç
Subvencions per entitats i associacions culturals de Sant Feliu de Guíxols 15-05-2006 Enllaç
Ajuts econòmics per escoles esportives d'entitats i associacions esportives de Sant Feliu de Guíxols 05-05-2006 Enllaç
Ajuts econòmics per entitats i associacions esportives de Sant Feliu de Guíxols 05-05-2006 Enllaç
Subvencions per entitats i associacions en l'àmbit educatiu i biblioteques escolars per a l'any 2006 21-04-2006 Enllaç
Ajuts econòmics per a activitats de caràcter educatiu 07-07-2005 Enllaç
Ajuts econòmics per activitats de caràcter general a realitzar per les entitats i associacions relacionades amb l'àmbit cultural 04-07-2005 Enllaç
Ajuts econòmics per activitats esportives 04-07-2005 Enllaç
Ajuts econòmics per les escoles municipals esportives 04-07-2005 Enllaç
3 Beques de col·laboradors turístics 22-07-2003 Enllaç
2 Beques de col·laboradors turístics 21-08-2002 Enllaç
Data Títol Bases reguladores

 

L'Ajuntament de Sant Feliu ha aprovat un Pla Estratègic de Subvencions que, essent de caràcter planificatiu, permet conèixer les línies d'actuació que seguirà els propers anys.

     - Pla estratègic de subvencions 2016-2018

     - Annex (línies d'actuació )

     - Document d'aprovació

 

Les subvencions i ajuts que l'Ajuntament atorga venen regulats per la base 30ª d'execució del Pressupost municipal, aprovada pel Ple de la corporació el dia 28 d'abril de 2016 ( veure publicació

 

A més a més, totes les convocatòries de subvencions de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, a partir de l'any 2016, es publiquen a la Base Nacional de Subvenciones

 

Es pot consultar tota la documentació de les convocatòries amb aquest enllaç.