Si l'administració té contractes signats amb alguna empresa concessionària, aquí hi pots trobar la relació de llocs de treball d'aquestes empreses que depenen de l'ens.

0 Registres carregats

Relació de concessionàries de serveis públics

 

Podeu obtenir més informació sobre les concessionàries, serveis que efectuen, durada, etc.  a l'apartat de concessionàries de la nostra seu electrònica