Si l'administració té contractes signats amb alguna empresa concessionària, aquí hi pots trobar la relació de llocs de treball d'aquestes empreses que depenen de l'ens.

Relació de concessionàries de serveis públics

 

Podeu obtenir més informació sobre les concessionàries, serveis que efectuen, durada, etc.  a l'apartat de concessionàries de la nostra seu electrònica