Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure quin és el seu estat de tramitació i consultar-ne tots els documents relacionats.

ORDENANÇA / REGLAMENT ESTAT

Reglament Orgànic Municipal

Consulta pública modificació títol III : Estatut de la Ciutadania  ( document )