Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest espai hi trobaràs la informació relativa als estats trimestrals d'execució dels pressupostos anuals de l'ens.

L’Ajuntament tramet trimestralment al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la informació de l'execució pressupostària, en compliment de les obligacions previstes en l'Ordre HAP / 2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Podeu consultar la situació de la la liquidació pressupostària trimestral d'ingressos i de despeses per capítols:

Liquidació pressupostària d'ingressos del 4t Trimestre 2018
Liquidació pressupostària de despeses del 4t Trimestre 2018

Liquidació pressupostària d'ingressos del 3r Trimestre 2018
Liquidació pressupostària de despeses del 3r Trimestre 2018

Liquidació pressupostària d'ingressos del 2n Trimestre 2018
Liquidació pressupostària de despeses del 2n Trimestre 2018

Liquidació pressupostària d'ingressos del 1r Trimestre 2018
Liquidació pressupostària de despeses del 1r Trimestre 2018

Liquidació pressupostària d'ingressos del 4t Trimestre 2017
Liquidació pressupostària de despeses del 4t Trimestre 2017

Liquidació pressupostària d'ingressos del 3r Trimestre 2017
Liquidació pressupostària de despeses del 3r Trimestre 2017

Liquidació pressupostària d'ingressos del 2n Trimestre 2017
Liquidació pressupostària de despeses del 2n Trimestre 2017

Liquidació pressupostària d'ingressos del 1r Trimestre 2017
Liquidació pressupostària de despeses del 1r Trimestre 2017

Liquidació pressupostària d'ingressos del 4t Trimestre 2016
Liquidació pressupostària de despeses del 4t Trimestre 2016

Liquidació pressupostària d'ingressos del 3r Trimestre 2016
Liquidació pressupostària de despeses del 3r Trimestre 2016

Liquidació pressupostària d'ingressos del 2n Trimestre 2016
Liquidació pressupostària de despeses del 2n Trimestre 2016

Liquidació pressupostària d'ingressos del 1r Trimestre 2016
Liquidació pressupostària de despeses del 1r Trimestre 2016