Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna d'elles.

Aquest són les campanyes institucionals realitzades per l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita des del gener de 2016 i el desglossament del seu cost:

 

REALITZACIÓ CAMPANYES DE CARÀCTER INSTITUCIONAL EN MITJANS DE COMUNICACIÓ

Durant la present legislatura, no s’ha mantingut cap relació contractual amb cap medi de comunicació per a la realització de campanyes de caràcter institucional en mitjans de comunicació

 

ANY 2016

 

CONSULTA POPULAR USOS DELS LOCALS DELS BAIXOS DEL PARC DE GARBÍ

Maig 2016.

L’Ajuntament de la Ràpita va convocar una consulta popular sobre els usos dels locals dels baixos del Parc de Garbí, fixada per al mes de maig de 2016.

La consulta es va celebrar del 9 al 15 de maig. En total, 7 dies durant els quals els ciutadans van disposar de tres llocs habilitats per anar a votar.

La campanya va informar sobra la realització de la consulta, sobre el seu contingut i sobre la pregunta que es realitzava:

«Quin tipus d’activitats creus més adequat desenvolupar als baixos del Parc de Garbí» és la pregunta que es va realitzar, i les opcions de resposta van ser-ne tres:

•    Activitats d’oci nocturn (bars musicals, discoteques...)
•    Activitats diürnes (comercials, turístiques...)
•    Un ús mixt de les dues anteriors

El cost econòmic de la campanya va comportar la publicitat a la premsa escrita i el disseny i distribució dels cartells, com també missatges publicitaris la radio local:

 

  Disseny i maquetació díptic 79.50 €
  Impresssió Díptics i sobres 765,06 €
  Sobres i paperetes de votació 550,55 €
  Repartiment 1.863,40 €
  Falques publicitàries a Ràdio Ràpita 0,00 €
     
  Total 3.258,51 €

 

Podeu trobar més informació al següent enllaç.

 

ANY 2017

 

CAMPANYA DE CIVISME PER A LA RECOLLIDA DELS EXCREMENTS D'ANIMALS DE LA VIA PÚBLICA

Gener de 2017.

La campanya 'Oh merda' és una iniciativa de la regidoria de Governació per conscienciar els propietaris d'animals de la necessitat de recollir les deposicions a la via pública

La regidoria de Governació de l’Ajuntament de la Ràpita va posar en marxa una campanya ciutadana per conscienciar els propietaris d’animals de companyia de l’obligació de recollir els excrements de la via pública. La campanya engegada consisteix en la distribució de material divulgatiu, cartells i fulletons pels establiments, equipaments públics i habitatges del municipi, recordant les conseqüències negatives que generen les caguerades dipositades i també els orins d'animals, tant pel que fa a la salut pública com a la imatge del municipi. D’aquesta manera, es vol atendre una de les principals queixes veïnals contribuint a acabar amb la presència d’excrements abandonats als espais públics.

El cost econòmic de la campanya va comportar la publicitat a la premsa escrita i el disseny i distribució dels cartells, om també missatges publicitaris la radio local:

 

  Publicitat Revista Ràpita extra de Nadal 726,00 €
  Impressió i distribució de cartells i tríptics 2.089,49 €
  Falques publicitàries a Ràdio Ràpita 0,00 €
     
  Total 2.815,49 €

 

Podeu trobar més informació al següent enllaç.

 

CONSULTA POPULAR PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Juliol 2017.


L’Ajuntament de La Ràpita Va dur a terme el juliol de 2017 una consulta per desplegar els primers pressupostos participatius al municipi. Amb aquest procés, la ciutadania va poder proposar i decidir en què es destinen 100.000 euros del pressupost municipal del 2017.

La campanya associada a la consulta informava de tres propostes concretes que se van sotmetre a la consideració del veïnat, aportades per consens de tots els grups municipals: un aparcament d’autocaravanes, la peatonalització del carrer del Pou de les Figueretes i la remodelació de l’avinguda dels Esports.

D’aquesta manera, el Govern municipal posar en marxa un nou procés per incentivar la participació ciutadana i apropar la gestió municipal a la població.

L’Ajuntament va dirtribuir full informatius per explicar la consulta en el qual s’expliquen també les diverses opcions on invertir 100.000 euros del pressupost municipal.

El cost econòmic de la campanya va comportar la publicitat a la premsa escrita i el disseny i distribució dels cartells, om també missatges publicitaris la radio local:

 

  Disseny papereta 90.26 €
  Impresssió Tríptics/butlleta 505,02 €
  Paperetes de votació 550,55 €
  Repartiment 120,00 €
  Falques publicitàries a Ràdio Ràpita 0,00 €
     
  Total 1.265,83 €

 

Podeu trobar més informació al següent enllaç.

 

ANY 2018

 

Durant el 2018 no s’ha realitzat cap campanya de caràcter institucional.

 

ANY 2019

 

CAMPANYA DE CIVISME PER AL BON ÚS DE LES ZONES DE CONTENIDORS

Gener de 2019.

 

La campanya “La Ràpita que compartim” és una iniciativa de la regidoria de Governació per conscienciar de la necessitat de fer un bon ús de les zones de contenidors a l’hora de dipositar la brossa.

La regidoria de Governació de l’Ajuntament de la Ràpita ha posat en marxa una campanya informativa i de conscienciació, en el marc de la nova ordenança de civisme, davant el mal ús que se n’està fent de les zones de contenidors, que provoca una mala imatge del municipi, a més d’olors i altres molèsties. “La Ràpita que compartim” és el lema d’aquesta nova campanya informativa, que es dirigeix a la ciutadania com a complement a l’increment de la vigilància que la Policia Local farà en aquestes àrees per tal que la gent no dipositi la brossa fora dels contenidors i que faci ús de la deixalleria municipal a l’hora de dipositar voluminosos.

La campanya es du a terme fonamentalment a través de cartells que es distribuiran pels comerços i locals d’entitats, a més dels edificis municipals, a través de les xarxes socials, com a publicitat a la Revista Ràpita i també amb falques publicitàries a Ràdio Ràpita:
 

  Publicitat Revista Ràpita  0,00 €
  Impressió i distribució de cartells 20,00 €
  Falques publicitàries a Ràdio Ràpita 0,00 €
     
  Total 20,00 €

 

Podeu trobar més informació al següent enllaç.