Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Consulta aquí quines són les empreses externes que treballen per a l'ens. Hi pots veure, l'import pel qual s'han contractat i el número de contractes.

Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes a partir de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:

Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes del 3r trimestre del 2018
Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes del 2n trimestre del 2018