D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Administratiu 02-07-2009 Enllaç
Auxiliar llar d'infants 02-07-2009 Enllaç
Dinamitzador sociocultural 02-07-2009 Enllaç
Tècnic mitjà escola bressol 02-07-2009 Enllaç
Personal de neteja 02-07-2009 Enllaç
Informador juvenil 18-11-2008 Enllaç
Places de personal funcionari i laboral 30-09-2008 Enllaç
Administratiu 18-06-2008 Enllaç
Tècnic mitjà escola bressol 18-06-2008 Enllaç
Auxiliar llar d'infants 18-06-2008 Enllaç
Dinamitzador sociocultural 18-06-2008 Enllaç
Educador infantil 18-06-2008 Enllaç
Personal de neteja 18-06-2008 Enllaç
Educador infantil 25-10-2007 Enllaç
Director escola bressol 25-10-2007 Enllaç
Auxiliar llar d'infants 25-10-2007 Enllaç
Personal de neteja 25-10-2007 Enllaç
Administratiu 25-10-2007 Enllaç
Administratiu 03-10-2002 Enllaç