Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenança municipal de civisme 10-04-2012 Enllaç
Planejament urbanístic 25-04-2018 Enllaç
Pla de protecció civil 13-02-2018 Enllaç
Ordenança de gestió de les runes i els residus de la construcció 21-12-2017 Enllaç
Ordenança de transparència i Administració electrònica 07-12-2017 Enllaç
Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 05-10-2017 Enllaç
Reglament de la Biblioteca Vall d'Alfatà 15-06-2017 Enllaç
Reglament orgànic municipal (ROM) 17-01-2017 Enllaç
Dades de caràcter personal: reglamentació i fitxers 06-07-2015 Enllaç
Ordenança reguladora de la neteja i tancat de terrenys i solars i de la pavimentació de voreres 02-04-2014 Enllaç
Reglament del servei municipal de recollida de residus i neteja 11-12-2013 Enllaç
Reglament regulador del Registre d'unions estables no matrimonials de parella 28-10-2013 Enllaç
Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública 02-04-2013 Enllaç
Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives 02-04-2013 Enllaç
Ordenança reguladora del règim d'intervenció administrativa municipal en la primera ocupació o utilització dels edificis 18-03-2013 Enllaç
Reglament de fires i mercats municipals 05-02-2013 Enllaç
Reglament de l'Aula Municipal de Música 05-02-2013 Enllaç
Reglament intern del Cos de la Policia Local 05-02-2013 Enllaç
Reglament de participació ciutadana 09-05-2012 Enllaç
Reglament del Punt de Transferència 23-04-2012 Enllaç
Ordenança municipal del taxi 05-03-2010 Enllaç
Reglament del Consell Escolar Municipal 05-03-2010 Enllaç
Reglament dels horts de la gent gran (horts lúdics municipals) 16-12-2009 Enllaç
Reglament del Servei municipal de Clavegueram 01-09-2009 Enllaç
Ordenança d'entitats associatives locals 20-07-2009 Enllaç
Ordenança municipal de circulació 06-04-2009 Enllaç
Ordenança municipal de recollida selectiva de residus 06-04-2009 Enllaç
Reglament d'armes de la Policia Local 06-04-2009 Enllaç
Ordenança municipal de publicitat 15-07-2008 Enllaç
Ordenança municipal de protecció dels animals 30-10-2007 Enllaç
Ordenança reguladora de la suspensió d'obres durant la temporada alta turística 29-08-2006 Enllaç
Ordenança reguladora de les activitats musicals de caràcter eventual dels establiments públics 29-08-2006 Enllaç
Reglament de llicències d'ús comú especial del domini públic municipal 05-10-2005 Enllaç
Ordenança reguladora de la tinença d'animals de companyia 31-01-2004 Enllaç
Ordenança reguladora de les llicències municipals d'obertura o funcionament d'establiments per activitats o instal·lacions que no estiguin subjectes als règims d'autorització o llicència ambiental 31-01-2004 Enllaç
Reglament d'honors i distincions 27-01-2001 Enllaç
Ordenança reguladora de l'estacionament de vehicles en terrenys de domini públic local del sector turístic hoteler 18-08-1998 Enllaç