Vols saber quantes i quines subvencions ha atorgat l'ens? Aquí hi són totes. Pots veure a qui i a què s'han destinat.

0 Registres carregats
NIF del beneficiari Beneficiari Descripció Data de concessió Àmbit Convocatòria Base reguladora Import concedit Import pagat Import retornat Informe fiscalització Enllaç Documents Més informació
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Dipsalut 15-05-2018 Transformant l'Energia: Promoció de la salut jove i la qualitat de vida a Santa Pau BOPG núm. 53, de 29/01/2018 BOPG núm. 53, de 16/03/2018 1337.13
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Diputació de Girona 18-07-2017 Àrea de Territori i Sostenibilitat-Medi Ambient, Del Pla a l'Acció 2017, Línia 3 BOPG núm. 27, de 08/02/2017 BOPG núm. 8, de 12/01/2017 4723.24
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Diputació de Girona 07-08-2018 Àrea de Territori i Sostenibilitat-Medi Ambient 2018-2019, Del Pla a l'Acció 2018-2019, Línia 5 BOPG núm. 36, de 20/02/2018 BOPG núm. 4, de 05/01/2018 13675.22
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Diputació de Girona 07-08-2018 Àrea de Territori i Sostenibilitat-Medi Ambient 2018-2019, Del Pla a l'Acció 2018-2019, Línia 3 BOPG núm. 36, de 20/02/2018 BOPG núm. 4, de 05/01/2018 11788.66
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Departament de Presidència 27-04-2018 Compensacions econòmiques càrrecs electes 2018 DOGC núm. 7596, d'11/04/2018 Decret 69/2008, 1 abril 17505.72
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Diputació de Girona 07-08-2018 Àrea de Territori i Sostenibilitat-Medi Ambient 2018-2019, Del Pla a l'Acció 2018-2019, Línia 2 BOPG núm. 36, de 20/02/2018 BOPG núm. 4, de 05/01/2018 4150.97
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Diputació de Girona 07-08-2018 Àrea de Territori i Sostenibilitat - Medi Ambient, 2018-2019 20/08/2018 05/01/2018 1332.0
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Dipsalut 10-08-2018 Lluita i Control plagues urbanes- PT10 BOPG núm. 20 de març de 2018 BOPG núm. 13 de febrer de 2018 2185.27
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Diputació de Girona 23-07-2018 Àrea de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda 06/03/2018 30/01/2018 1500.0
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Diputació de Girona 19-06-2018 Àrea de Cooperació Municipal-Habitatge 06/03/2018 07/02/2018 7000.0
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Dipsalut-organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona 10-04-2018 ubvencions per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari de consultori local. 29/01/2018 03/03/2017 1739.05
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Diputació de Girona 29-05-2018 Cooperació Esportiva-Promoció Activitat Fisicoesportiva (A1) 20/02/2018 05/01/2018 2000.0
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Diputació de Girona 29-05-2018 Cooperació Esportiva 20/02/2018 05/01/2018 6880.0
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Diputació de Girona 03-05-2018 Fons de Cooperació Econòmica i Cultural - Actuacions en camins municipals BOPG núm. 4, de 5 de gener de 2018 1400.0
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Diputació de Girona 03-05-2018 Fons de Cooperació Econòmica i Cultural - Accés a les noves tecnologies BOPG núm. 4, de 5 de gener de 2018 1179.01
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Diputació de Girona 03-05-2018 Fons de Cooperació Econòmica i Cultural - Despeses culturals BOPG núm. 4, de 5 de gener de 2018 9039.0
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Diputació de Girona 03-05-2018 Fons de Cooperació Econòmica i Cultural - Despeses d'inversió BOPG núm. 4, de 5 de gener de 2018 14218.0
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Diputació de Girona 27-04-2018 Escape Santa Pau i altres activitats 4000.0
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Diputació de Girona 05-04-2018 Destí senderista 5341.29
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Diputació de Girona 03-05-2018 Fons de Cooperació Econòmica i Cultural - Despeses corrents BOPG núm. 4, de 5 de gener de 2018 37000.0