D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Administratiu auxiliar joventut 17-01-2008 Enllaç
Tècnic auxiliar informàtica 17-01-2008 Enllaç
Auxiliar informàtica 17-01-2008 Enllaç
Oficial 1ª 17-01-2008 Enllaç
Peó 17-01-2008 Enllaç
Educador social 11-10-2007 Enllaç
Auxiliar administratiu 10-09-2007 Enllaç
Agent de la policia local 14-03-2007 Enllaç
Oficial 1ª 06-02-2007 Enllaç
Agent de la policia local 19-10-2006 Enllaç
Assistent social 06-10-2006 Enllaç
Administratiu serveis generals 04-09-2006 Enllaç
Agent de la Policia Local 04-08-2017 Enllaç
Auxiliar administratiu 02-06-2017 Enllaç
Auxiliar informàtic 02-06-2017 Enllaç
Conserge 02-06-2017 Enllaç
Enginyer 02-06-2017 Enllaç
Educador social 02-06-2017 Enllaç
Tècnic superior 02-06-2017 Enllaç
Treballador familiar 02-06-2017 Enllaç
Llicenciat en Dret 02-06-2017 Enllaç
Monitor 02-06-2017 Enllaç
Psicòleg 02-06-2017 Enllaç
Operari 02-06-2017 Enllaç
Treballador social 02-06-2017 Enllaç
Llicenciat en Medicina 02-06-2017 Enllaç
Auxiliar d'emissora 02-06-2017 Enllaç
Auxiliar 02-06-2017 Enllaç
Tècnic mitjà 02-06-2017 Enllaç
Tècnic auxiliar informàtic 02-06-2017 Enllaç
Arxiver 02-06-2017 Enllaç
Administratiu 02-06-2017 Enllaç
Arquitecte tècnic 02-06-2017 Enllaç
Arquitecte 02-06-2017 Enllaç
Agent de la Policia Local 13-05-2016 Enllaç
Tècnic superior per a la Regidoria d'Ensenyament 17-03-2016 Enllaç
Jardiner (PFO) 18-02-2015 Enllaç
Agent cívic (PFO) 18-02-2015 Enllaç
Ferrer (PFO) 18-02-2015 Enllaç
Peó de la construcció (PFO) 18-02-2015 Enllaç
Operari de neteja forestal (PFO) 18-02-2015 Enllaç
Auxiliar administratiu (PFO) 18-02-2015 Enllaç
Paleta (PFO) 18-02-2015 Enllaç
Pintor (PFO) 18-02-2015 Enllaç
Educador social 14-02-2011 Enllaç
Tècnic superior 17-01-2011 Enllaç
Administratiu tècnic 17-01-2011 Enllaç
Llicenciat econòmiques 23-03-2010 Enllaç
Oficial 1a 23-03-2010 Enllaç
Tècnic auxiliar informàtica 23-03-2010 Enllaç
Arquitecte 02-09-2009 Enllaç
Conserge 02-09-2009 Enllaç
Treballador familiar 01-07-2009 Enllaç
Tècnic auxiliar informàtica 23-04-2009 Enllaç
Monitor social 23-03-2009 Enllaç
Oficial 1ª 24-02-2009 Enllaç
Tècnic educació 24-02-2009 Enllaç
Auxiliar administratiu 24-02-2009 Enllaç
Auxiliar administratiu 02-12-2008 Enllaç
Agent de la policia local 29-02-2008 Enllaç
Tècnic activitats econòmiques 17-01-2008 Enllaç
Monitor social 17-01-2008 Enllaç
Treballador familiar 17-01-2008 Enllaç
Llicenciat en econòmiques 17-01-2008 Enllaç
Ordenança 04-09-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu 18-04-2006 Enllaç
Agent de la policia local 14-03-2006 Enllaç
Tècnic auxiliar informàtic 02-02-2006 Enllaç
Arquitecte 02-02-2006 Enllaç
Tècnic inserció laboral 02-11-2005 Enllaç
Peó obres 06-10-2005 Enllaç
Oficial fusteria 19-09-2005 Enllaç
Oficial ferrer 19-09-2005 Enllaç
Administratiu serveis generals 12-05-2005 Enllaç
Administratiu tècnic promoció econòmica 12-05-2005 Enllaç
Agent de la policia local 14-02-2005 Enllaç
Ordenança 21-01-2005 Enllaç
Administratiu serveis generals 21-01-2005 Enllaç
Educacdor social 21-01-2005 Enllaç
Agent de la policia local 27-07-2004 Enllaç
Agent de la policia local 18-05-2004 Enllaç
Inspector 08-04-2004 Enllaç
Conserge 11-02-2004 Enllaç
Peó obres 11-02-2004 Enllaç
Oficial fusteria 11-02-2004 Enllaç
Tècnic auxiliar promoció econòmica 11-02-2004 Enllaç
Auxiliar de biblioteca 25-11-2003 Enllaç
Auxiliar administratiu 25-11-2003 Enllaç
Agent de policia local 14-07-2003 Enllaç
Tècnic auxiliar de promoció econòmica 17-10-2002 Enllaç
Oficial Fusteria 21-08-2002 Enllaç
Tècnic Auxiliar, Inserció Laboral 21-08-2002 Enllaç
Auxiliar de Biblioteca 21-08-2002 Enllaç
Auxiliar Administratiu Tresoreria 21-08-2002 Enllaç
Arxiver 21-08-2002 Enllaç
Administratiu, Promoció Econòmica 21-08-2002 Enllaç

Per a més informació, accediu al següent enllaç