Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest espai hi trobaràs la informació relativa als estats trimestrals d'execució dels pressupostos anuals de l'ens.

Estat d'execució de comptes trimestral

 

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca tramet trimestralment al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la informació de l'execució pressupostària, en compliment de les obligacions previstes en l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.