Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.

L’Administració té l’obligació de pagar com a màxim a 60 dies a partir del registre de la factura.

En aquest apartat trobareu informació, per trimestres vençuts, del termini mitjà de pagament als proveïdors des de la data de registre d’entrada de la factura fins el seu pagament efectiu. La font d’informació és el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP). Cal aclarir que el MINHAP utilitza un concepte diferent, el Període Mig de Pagament (PMP) segons la definició del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. El PMP es calcula a partir del 30è dia de la data del registre d’entrada i, per tant, no és el termini real de pagament als proveïdors.

Rati d'operacions pagades Import de pagaments realitzats Rati d'operacions pendents de pagament Import de pagaments pendents Dies Data de tancament
17 2.427.326 5 1.408.213 42 30-09-2017
19 2.274.579 -5 1.344.790 40 30-06-2017
22 2.902.222 -6 916.443 46 31-03-2017
22 2.758.593 -4 1.468.876 43 31-12-2016
21 2.354.517 0 1.455.772 43 30-09-2016
33 3.173.556 -2 1.384.588 52 30-06-2016
49 2.412.580 13 1.885.040 63 31-03-2016
45 3.203.531 5 2.110.475 59 31-12-2015
33 3.180.678 2 2.047.602 51 30-06-2015
37 2.043.534 -3 2.249.822 46 31-03-2015
35 2.577.475 0 1.729.763 51 31-12-2014
38 2.965.008 5 1.557.957 56 30-09-2014
Es poden consultar les dades trimestrals del termini de pagament a proveïdors a la pàgina web del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en el següent enllaç