Quants diners deu l'ens a les entitats financeres? Pots consultar-ho en aquest apartat.

Any Deute viu
2.016 5.729.000
2.015 5.136.000
2.014 5.331.000
2.013 6.048.000
2.010 8.873.000
2.012 7.314.000
2.011 8.496.000