Els recursos públics de l'ens es destinen a la finalitats previstes al pressupost? Es porten a terme de forma correcta els processos relacionats amb les subvencions, la contractació o els convenis? Aquí podràs trobar les auditories de comptes que s'hagin realitzat.

Podeu consultar els darrers informes emesos per la Sindicatura de Comptes:

​Per a més informació, cliqueu al següent enllaç