Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

No saps si aquest ens té aprovat algun pla o programa, anual o pluriennal, que estableixi les directius estratègiques de les polítiques públiques? Si en té, aquest és el lloc on consultar-los.

PROTECCIÓ CIVIL

Descripció El Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) està aprovat inicialment. És el document que estableix les accions, els mitjans i els protocols d’actuació, destinats a protegir les persones, els béns i el medi ambient davant situacions de greu risc col•lectiu, de catàstrofes i de calamitats públiques, a Sant Andreu de la Barca.

Documents DUPROCIM_St. Andreu de la Barca_ homologació_26.03.2019_ públic_NODEF.pdf

SALUT PÚBLICA

Descripció Actualment sabem que, gran part de l'estat de salut de les persones està determinat per les característiques de les societats en les que viuen. És per això que, més enllà dels factors genètics o biològics, la salut es veu afectada pels hàbits de vida, per la xarxa relacional, l'atur o les condicions de vida i treball, l'accés a l'habitatge, l' urbanisme de la ciutat en la que viu, i fins i tot, per la cultura i la política. Tenint en compte que són molts els factors determinants de la salut i que els recursos són limitats, a l'hora d'abordar les diferents necessitats de salut d'una població és necessari establir prioritats i planificar el treball a desenvolupar de manera estratègica per assolir els objectius marcats. D'aquesta manera, els Plans de Salut Municipal que permeten conèixer la realitat de la que es parteix i cap a on s'ha d'anar, són els instruments de planificació idonis per dirigir de manera transversal les polítiques locals de salut pública i garantir l'efectivitat de les accions encaminades a millorar la salut de la població. El I Pla municipal de Salut de Sant Andreu de la Barca 2005-2008, acceptat per unanimitat política el 24 de febrer de 2005 pel Ple de la corporació, va suposar una eina eficaç de treball per desenvolupar el projecte global de salut i qualitat de vida 'Sant Andreu saludable en un entorn sostenible', presentat a finals dels 2002. Un cop finalitzat al 2008 el I Pla, es continuà treballant sota les mateixes línies estratègiques i directives recollides en aquest i s'elaborà el II pla municipal de salut (2014-2018), actualment en fase d'execució. Aquest II pla de salut, aprovat per unanimitat de tots els grups polítics al Ple celebrat el dia 29 de maig de 2013, recull els objectius i les propostes que els professionals dels diferents àmbits municipals, així com molts ciutadans i ciutadanes de Sant Andreu, han cregut prioritàries a realitzar durant els propers anys per millorar l'estat de salut i qualitat de vida de la nostra població.

Àmbit Salut

Documents I PLA DE SALUT DE SANT ANDREU DE LA BARCA cat.pdf
II PLA MUNICIPAL DE SALUT. SANT ANDREU DE LA BARCA 2013-2018 1 .pdf