Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data de publicació Enllaç
Planejament urbanístic 21-02-2018 Enllaç
Ordenança de la venda no sedentària en espais públics 16-01-2018 Enllaç
Ordenança del procediment sobre verificació d'habitatges buits i de mesures contra el seu ús anòmal 16-10-2017 Enllaç
Pla de moblilitat 15-05-2018 Enllaç
Reglament de la Biblioteca Aigüestoses 18-09-2017 Enllaç
Reglament del Registre d'entitats i associacions ciutadanes 18-09-2017 Enllaç
Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 12-09-2017 Enllaç
Reglament del Centre de distribució d'aliments i productes de primera necessitat 31-10-2016 Enllaç
Reglament regulador del Centre de distribució d'aliments i productes de primera necessitat 13-10-2016 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de l'ocupació de l'espai públic mitjançant terrasses al servei d'establiments de restauració 03-10-2016 Enllaç
Reglament de menjador social per a la gent gran 19-09-2016 Enllaç
Reglament del cementiri municipal 06-09-2016 Enllaç
Instruccions internes de funcionament de la seu electrònica 30-12-2014 Enllaç
Reglament de les factures electròniques 30-12-2014 Enllaç
Reglament de les notificacions i les comunicacions per mitjans electrònics 30-12-2014 Enllaç
Instruccions internes de funcionament del tauler electrònic d'edictes (e-Tauler) 27-11-2014 Enllaç
Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública 11-07-2014 Enllaç
Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives 11-07-2014 Enllaç
Ordenança reguladora de l'Administració electrònica 30-06-2014 Enllaç
Reglament del règim d'ús dels horts urbans ecològics de titularitat municipal 10-02-2014 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de les activitats i instal·lacions de radiocomunicació 09-08-2013 Enllaç
Reglament orgànic municipal 02-05-2012 Enllaç
Reglament del servei públic municipal d'estacionament limitat i controlat de vehicles a la via pública 03-04-2012 Enllaç
Reglament de règim intern del Casal de Joves E!JOVE 28-02-2012 Enllaç
Creació, modificació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal 19-09-2011 Enllaç
Reglament de segona activitat de la Policia Local 01-09-2011 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de la tramitació de les llicències urbanístiques 18-05-2011 Enllaç
Reglament del servei públic de titularitat municipal de transport públic de bicicleta compartida 26-02-2010 Enllaç
Reglament regulador de la cessió d'aules d'assaig i del préstec d'instruments musicals de l'Escola Municipal de Música i Dansa 26-02-2010 Enllaç
Reglament d'honors i de distincions 26-12-2009 Enllaç
Reglament regulador del servei públic de titularitat municipal d'escola municipal de música i dansa 23-04-2009 Enllaç
Ordenança municipal per a la instal·lació d'ascensors en edificis existents 04-03-2009 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de les piscines d'ús particular 04-03-2009 Enllaç
Ordenança reguladora dels establiments de serveis de telecomunicacions 10-02-2009 Enllaç
Reglament d'ús i funcionament del centre cívic de La Plana 07-11-2008 Enllaç
Reglament de Consell de Ciutat 30-10-2008 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de la instal·lació, el dipòsit i la retirada de contenidors de terra i runa a la via pública 22-08-2008 Enllaç
Reglament d'ús social dels edificis i de les instal·lacions dels centres docents públics d'educació infantil i primària 21-05-2008 Enllaç
Reglament d'ús i funcionament del Centre de Recursos Associatius 18-12-2007 Enllaç
Reglament regulador de les escoles bressol de titularitat municipal 19-05-2006 Enllaç
Ordenança municipal del servei d'autotaxi 05-05-2006 Enllaç
Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions 14-04-2006 Enllaç
Ordenança municipal sobre la tinença d'animals domèstics de companyia 07-02-2006 Enllaç
Reglament regulador del funcionament del Registre d'actes de benvinguda a la comunitat dels infants 14-01-2006 Enllaç
Reglament intern de Ràdio Sant Andreu de la Barca - Emissora municipal 05-07-2005 Enllaç
Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles 23-02-2005 Enllaç
Supressió del servei de l'escola d'adults 10-10-2002 Enllaç
Ordenança reguladora dels usos del paisatge urbà 04-10-2002 Enllaç
Ordenança del Registre municipal de testaments vitals 17-08-2002 Enllaç
Servei d'una residència assistida i centre de dia 17-08-2002 Enllaç
Reglament de règim intern de l'espai de domiciliació d'empreses a l'Agència de Desenvolupament Local Escoles Velles 17-06-2002 Enllaç
Reglament del servei públic municipal d'entrega, recollida i transport de sacs amb enderrocs i altres residus de la construcció 14-11-2001 Enllaç
Ordenança municipal de convivència ciutadana i d'ús de la via pública 29-09-2000 Enllaç
Ordenança municipal de les condicions d'estètica dels edificis del nucli antic 25-05-2000 Enllaç
Ordenança tècnica d'obres i instal·lacions de serveis a la via pública 25-05-2000 Enllaç
Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions 22-03-2000 Enllaç
Resum Data publicació Enllaç
Consulta d'ordenances anteriors a 2013 http://www.sabarca.cat/LlistaOrdenances/_UQrS4Rhp-NadMUHfLLqS32k9nFP8vzHv
Conducta ciutadana_Ordenança Municipal sobre la Tinença d'Animals Domèstics de Companyia_2005 https://www.seu-e.cat/documents/956568/3242620/Conducta+ciutadana_Ordenan%C3%A7a+Municipal+sobre+la+Tinen%C3%A7a+d%27Animals+Dom%C3%A8stics+de+Companyia_2005.pdf/bcb12f45-c252-4c85-a462-244338977929
Conducta ciutadana_Ordenança Municipal de circulació de vianants i vehicles_2005 https://www.seu-e.cat/documents/956568/3242620/Conducta+ciutadana_Ordenan%C3%A7a+Municipal+de+circulaci%C3%B3+de+vianants+i+vehicles_2005.pdf/94007f9a-cc06-449c-b7c5-73980fa81e03
Conducta ciutadana_Ordenança de convivència i ús de la via pública_2000 https://www.seu-e.cat/documents/956568/3242620/Conducta+ciutadana_Ordenan%C3%A7a+de+conviv%C3%A8ncia+i+%C3%BAs+de+la+via+p%C3%BAblica_2000.pdf/3ebd48ed-2269-48e6-b352-f0a57096664b