Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
Consulta d'ordenances anteriors a 2013 http://www.sabarca.cat/LlistaOrdenances/_UQrS4Rhp-NadMUHfLLqS32k9nFP8vzHv
Conducta ciutadana_Ordenança Municipal sobre la Tinença d'Animals Domèstics de Companyia_2005 https://www.seu-e.cat/documents/956568/3242620/Conducta+ciutadana_Ordenan%C3%A7a+Municipal+sobre+la+Tinen%C3%A7a+d%27Animals+Dom%C3%A8stics+de+Companyia_2005.pdf/bcb12f45-c252-4c85-a462-244338977929
Conducta ciutadana_Ordenança Municipal de circulació de vianants i vehicles_2005 https://www.seu-e.cat/documents/956568/3242620/Conducta+ciutadana_Ordenan%C3%A7a+Municipal+de+circulaci%C3%B3+de+vianants+i+vehicles_2005.pdf/94007f9a-cc06-449c-b7c5-73980fa81e03
Conducta ciutadana_Ordenança de convivència i ús de la via pública_2000 https://www.seu-e.cat/documents/956568/3242620/Conducta+ciutadana_Ordenan%C3%A7a+de+conviv%C3%A8ncia+i+%C3%BAs+de+la+via+p%C3%BAblica_2000.pdf/3ebd48ed-2269-48e6-b352-f0a57096664b