Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 29-12-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 29-12-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 04-01-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 24-08-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 31-03-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 12-11-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 18-06-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 17-01-2011 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 16-08-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 26-10-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 17-10-2008 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 15-01-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 22-09-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 10-06-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 31-12-2003 Enllaç
Resum Data publicació Enllaç
Text complet de les Ordenances Fiscals de l'any 2018 https://www.seu-e.cat/documents/956568/3138162/Ordenances+Fiscals+2018/2a409560-ceda-4919-a7af-8d5789d15aac
Text complet de les Ordenances Fiscals de l'any 2017 https://www.seu-e.cat/documents/956568/3138162/ORDENANCES+FISCALS+2017/4aa1b21c-cacd-4d6d-91b3-13177f9145c6
Text complet de les Ordenances Fiscals de l'any 2016 https://www.seu-e.cat/documents/956568/3138162/Ordenances+Fiscals+2016/ab0da08e-70df-4cfa-9d05-2368a41f9d22
Text complet de les Ordenances Fiscals anteriors a l'any 2013 http://www.sabarca.cat/LlistaOrdenances/_UQrS4Rhp-NacDFcShGiliLob6lsioRS2
Text complet de les Ordenances Fiscals de l'any 2015 https://www.seu-e.cat/documents/956568/3138162/Ordenances+Fiscals+2015.pdf/c235c800-bdd5-4431-8c62-7144359f7a9b
Text complet de les Ordenances Fiscals de l'any 2014 https://www.seu-e.cat/documents/956568/3138162/Ordenances+Fiscals+2014.pdf/c330f33a-2733-4cf9-948b-e47925d89cc2
Text complet de les Ordenances Fiscals de l'any 2013 https://www.seu-e.cat/documents/956568/3138162/Ordenances+Fiscals+2013.pdf/0ce78c37-9378-445e-8556-73c3e4e9bc0a