Quants diners deu l'ens a les entitats financeres? Pots consultar-ho en aquest apartat.

Any Deute viu
2.016 697.000
2.015 837.000
2.014 956.000
2.013 1.087.000
2.012 1.232.000
2.011 1.326.000
2.010 1.004.000