Aquí podràs consultar totes les modificacions i les pròrrogues contractuals, així com també, si és el cas, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades.

A partir de l'1 de gener de 2016 la informació la trobereu seguint aquest enllaç: https://registrepubliccontractes.gencat.cat/rpcac/index.html#/cerca

Anys anteriors: