Convenis de col·laboració Disponible a: Web municipal

Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

Convenis subscrits per l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.

Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.