Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'equip de govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

Composició del cartipàs municipal:

 

Imma Ferret Raventos, Alcaldessa.

Matèries relacionades amb promoció i desenvolupament local, ocupació, economia social, comerç i empresa, urbanisme i comunicació.

Josep Oriol Torrents Puyal. Primer Tinent d’Alcaldia

Matèries relacionades amb seguretat ciutadana i governació.

Esther Marmaneu Domingo. Segona Tinent d’Alcaldia

Matèries relacionades amb joventut, infància, cultura i festes.

José Luis Soriano Núñez. Tercer Tinent d’Alcaldia.

Matèries relacionades amb esports i noves tecnologies.

Francisco García García, - Quart Tinent d’Alcaldia

Matèries relacionades amb mercat, parcs i jardins, serveis viaris i neteja de dependències.

Andreu Clemente Martínez. Regidor

Matèries relacionades amb medi ambient, patrimoni, turisme, hisenda, regim intern i recursos humans.

Filo Martínez Bravo. Regidora

Matèries relacionades amb serveis socials, igualtat, gent gran, sanitat, consum, educació, habitatge i cooperació.

Raimon Gatell Soler. Regidor

Matèries relacionades amb Obra publica i Manteniment.

 

Junta de govern local:

 

Es reuneix un cop a la setmana per aprovar les competències que li són atribuïdes i que es detallen en la publicació íntegra dels cartipàs en aquest mateix apartat. La junta de govern local es reuneix setmanalment els dilluns i està formada per:

 

Imma Ferret Raventós - Grup municipal PSC

Josep Oriol Torrents Puyal - Grup municipal PSC

Esther Marmaneu Domingo - Grup municipal PSC

José Luis Soriano Nuñez - Grup municipal PSC

Francisco García García - Grup municipal PSC

 

Comissió Informativa General

 

Formada per.

4 regidors del grup PSC: Imma Ferret Raventós, José Luis Soriano Nuñez, Oriol Torrents Puyal, Francisco García Garcia.

1 regidor del grup Poble Actiu- Cup, (CUP): Amanda Gallego Santacana (Suplent, Jordi Salguero Vidal).

1 regidor del grup Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): Josep Arasa Ferrer.

1 regidor del grup Convergència i Unió (CIU): Joan Baptista Rubió Hernández. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Publicació íntegra dels acords del Ple de la Corporació  relatius al cartipàs municipal i al règim d'organització i funcionament de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos (BOPB del 10/07/2015).