La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania. Aquí hi ha tots els documents que deixen constància de la presa de decisions que tenen lloc en el marc d'aquestes reunions, això sí, sense dades de caràcter personal.

0 Registres carregats
Data d'inici de la sessió Hora d'inici Data de fi de la sessió Hora de fi Número de sessió Tipus de sessió Enllaç Documents Més informació
10-06-2015 13.28 10-06-2015 13.30 4/2015 Extraordinària https://www.seu-e.cat/documents/29350/4140481/ple_extraordinari_10_juny_2015/6e97ccfa-3244-4049-93e3-6a70b3b707e6