Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Ets proveïdor d'aquest ens i hi has de presentar una factura electrònica? En aquest apartat hi tens l'enllaç que et mostrarà la bústia de factures electròniques.

Per tal de poder fer el lliurament de factures electròniques cal conèixer els codis DIR3 de l'entitat, que en el cas de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro són:

Òrgan gestor        Unitat tramitadora        Oficina comptable

 L01171812               L01171812                    L01171812

El punt general d'entrada és el sistema eFACT.

Es poden lliurar les factures a través de la bústia de lliurament