No saps com pots comunicar-te amb aquest ens? Aquí trobaràs els diferents canals d'atenció ciutadana que tens al teu abast.

Canals d'accés als serveis de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

 

 

Informació detallada sobre tractament de dades personals

 

Qui és el responsable del tractament de les dades?

Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, CIF P1719200F, Pl. Catalunya,1,CP 17246, Tel. 972 83 70 10 ajuntament@santacristina.cat. Pot contactar amb el Delegat de protecció de dades (DPD) per mitjà del correu electrònic: dpd@santacristina.cat

 

Amb quina finalitat tractem les dades personals?

L’Ajuntament ha de registrar aquesta informació per deixar constància d’entrada i sortida de documents a efectes legals, el seguiment d’actuacions i la identificació de persones remitents o destinatàries de documents.

 

Quant de temps conservarem les dades?

Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per documentar les actuacions, en funció del tràmit que s’hagi de seguir. S’eliminaran seguint el procediment reglamentari que regeix per a les administracions públiques.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

Les dades que són objecte de tractament són necessàries per deixar constància de l’entrada o sortida dels documents. Es tractaran en compliment d’obligacions legals i exercici de potestats pròpies de l’administració pública.

 

A qui es comuniquen les dades?

Les vostres dades es comunicaran, en funció del tràmit o continguts dels documents, a altres administracions públiques per garantir la interoperabilitat dels registres.

 

Quins són els drets en matèria de protecció de dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Ajuntament està tractant les seves dades personals. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar- ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir En determinades circumstàncies els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.

 

Com es poden exercir els drets?

Mitjançant un escrit adreçat a Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, CIF P1719200F, Pl. Catalunya,1,CP 17246, Tel. 972 83 70 10 ajuntament@santacristina.cat.

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades: http://apdcat.gencat.cat/ca/inici.  Us recordem també que podeu contactar amb el Delegat de protecció de dades (DPD) per mitjà del correu electrònic: bustia@legalment.net.