D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Peó d'obres 03-06-2008 Enllaç
Assistent social 28-05-2008 Enllaç
Auxiliar administratiu 28-05-2008 Enllaç
Tècnic Espai Dona 28-05-2008 Enllaç
Cap de la brigada 28-05-2008 Enllaç
Agent de la policia local 28-05-2008 Enllaç
Enginyer 28-05-2008 Enllaç
Director Escola de Música 28-05-2008 Enllaç
Tècnic participació ciutadana 28-05-2008 Enllaç
Auxiliar biblioteca 28-05-2008 Enllaç
Borsa de treball de places d'Auxiliar administratiu 13-07-2017 Enllaç
Treballador social 22-06-2017 Enllaç
Agent de la Policia Local 04-04-2017 Enllaç
Arquitecte / enginyer cap d'àrea 10-03-2017 Enllaç
Sostinspector de la Policia Local 05-08-2016 Enllaç
Agent de la Policia Local 03-06-2016 Enllaç
Treballador social 16-03-2016 Enllaç
Auxiliar administratiu del Punt d'Igualtat 27-01-2016 Enllaç
Agent de la Policia Local 22-01-2016 Enllaç
Educador social 02-06-2015 Enllaç
Tècnic d'informació turística 06-03-2015 Enllaç
Tècnic de turisme 09-04-2014 Enllaç
Agent de la policia local 19-12-2011 Enllaç
Administratiu 27-07-2009 Enllaç
Auxiliar administratiu 16-07-2009 Enllaç
Agent de la policia local 30-03-2009 Enllaç
Agent d'ocupació i desenvolupament local 28-11-2008 Enllaç
Auxiliar administratiu per a l'àrea de secretaria 08-07-2008 Enllaç
Agent de la policia local 18-06-2008 Enllaç
Agent de la policia local 19-11-2007 Enllaç
Oficial mecànic 17-10-2007 Enllaç
Agent de la policia local 05-09-2007 Enllaç
Educador escola bressol 21-05-2007 Enllaç
Agent de la policia local 05-04-2007 Enllaç
Agent de la policia local 06-03-2007 Enllaç
Administratiu 20-02-2007 Enllaç
Agent de la policia local 05-12-2006 Enllaç
Assistent social 10-11-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu serveis socials 10-11-2006 Enllaç
Assistent social 10-07-2006 Enllaç
Arxiver 10-07-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu secretaria 10-07-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu serveis econòmics - pressupost participatiu 10-07-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu àrea de turisme 10-07-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu urbanisme 10-07-2006 Enllaç
Educador escola bressol 10-07-2006 Enllaç
Administratiu 02-06-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu policia local 02-06-2006 Enllaç
Peó de la brigada municipal d'obres 02-06-2006 Enllaç
Administratiu dispensari mèdic 02-06-2006 Enllaç
Agent de la policia local 02-06-2006 Enllaç
Auxiliar biblioteca 02-06-2006 Enllaç
Agent de la policia local 02-06-2006 Enllaç
Auxiliar adminsitratiu per a l'àrea de serveis econòmics 02-06-2006 Enllaç
Tècnic auxiliar educador 02-06-2006 Enllaç
Tècnic agent d'ocupació i desenvolupament local 02-06-2006 Enllaç
Administratiu per a l'àrea de secretaria 13-04-2006 Enllaç
Agent de la policia local 16-12-2005 Enllaç
Coordinador de joventut/participació 06-10-2005 Enllaç
Coordinador de l'escola de futbol municipal 13-07-2005 Enllaç
Agent de la policia local 13-07-2005 Enllaç
Monitor per a l'escola de futbol municipal 13-07-2005 Enllaç
Administratiu àrea de secretaria 13-07-2005 Enllaç
Agent de la policia local 08-02-2005 Enllaç
Auxiliar administratiu serveis econòmics 21-01-2005 Enllaç
Agent de la policia local 21-01-2005 Enllaç
Administratiu serveis generals 21-01-2005 Enllaç
Coordinador d'esports i joventut 21-01-2005 Enllaç
Auxiliar administratiu urbanisme 20-12-2004 Enllaç
Agent de la policia local 08-07-2004 Enllaç
Agent de la policia local 02-02-2004 Enllaç
Auxiliar Administratiu 09-12-2002 Enllaç
Sergent de la Policia Local 18-09-2002 Enllaç
Tècnic de Gestió 18-09-2002 Enllaç