D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Agent de la policia local 14-01-2008 Enllaç
Treballador familiar 18-04-2007 Enllaç
Borsa de treball de places d'Enginyer superior 27-03-2017 Enllaç
Borsa de treball de places d'Arquitecte tècnic 24-11-2016 Enllaç
Educador social (PFO) 13-09-2016 Enllaç
Tècnic de gestió documental 22-02-2016 Enllaç
Borsa de treball de places de Treballador familiar adscrit al Servei d'Atenció Domiciliària 14-12-2015 Enllaç
Borsa de treball de places d'Educador de la llar d'infants municipal o de l'espai familiar 23-11-2015 Enllaç
Borsa de treball de places de Tècnic de cultura 29-01-2015 Enllaç
Borsa de treball de places de Tècnic de salut pública 29-01-2015 Enllaç
Borsa de treball de places de Treballador social 25-11-2014 Enllaç
Agent de la Policia Local 09-10-2014 Enllaç
Borsa de treball de places d'Agent de la policia local 12-08-2014 Enllaç
Borsa de treball de places de Tècnic superior d'esports 16-05-2014 Enllaç
Agent 23-04-2014 Enllaç
Conserge mantenidor (PFO) 28-11-2012 Enllaç
Educador social 03-07-2012 Enllaç
Tècnic de premsa, comunicació i participació ciutadana 03-07-2012 Enllaç
Tècnic d'inserció laboral 28-06-2012 Enllaç
Bases generals de processos selectius per a l'accés a places vacants en règim funcionari de carrera o laboral fix d'acord amb les ofertes públiques anuals 30-04-2012 Enllaç
Auxiliar administratiu 28-12-2010 Enllaç
Agent de la policia local 10-11-2010 Enllaç
Auxiliar administratiu 18-08-2010 Enllaç
Treballador social 12-05-2010 Enllaç
Conserge-notificador 25-02-2010 Enllaç
Peó 09-11-2009 Enllaç
Dinamitzador de cultura 17-07-2009 Enllaç
Conserge escoles 17-07-2009 Enllaç
Dinamitzador juvenil 17-07-2009 Enllaç
Auxiliar tècnic servei tècnic 17-07-2009 Enllaç
Encarregat brigada 17-07-2009 Enllaç
Tècnic joventut 17-07-2009 Enllaç
Monitor de lleure 17-07-2009 Enllaç
Tècnic administració general 17-07-2009 Enllaç
Tècnic auxiliar biblioteca 17-07-2009 Enllaç
Tècnic auxiliar biblioteca 17-07-2009 Enllaç
Tècnic d'igualtat 17-07-2009 Enllaç
Tècnic educació 17-07-2009 Enllaç
Auxiliar administratiu 17-07-2009 Enllaç
Tècnic salut pública 17-07-2009 Enllaç
Treballador familiar 17-07-2009 Enllaç
Auxiliar llar d'infants 17-07-2009 Enllaç
Arquitecte tècnic 17-07-2009 Enllaç
Auxiliar administratiu 11-08-2008 Enllaç
Peó 08-08-2008 Enllaç
Auxiliar llar d'infants 08-08-2008 Enllaç
Agent inserció laboral 22-04-2008 Enllaç
Tècnic educació 22-04-2008 Enllaç
Educador social 22-04-2008 Enllaç
Conserge escoles 22-04-2008 Enllaç
Tècnic auxiliar biblioteca 22-04-2008 Enllaç
Tècnic auxiliar biblioteca 22-04-2008 Enllaç
Auxiliar administratiu 22-04-2008 Enllaç
Conserge-notificador 22-04-2008 Enllaç
Encarregat brigada 22-04-2008 Enllaç
Dinamitzador de cultura 22-04-2008 Enllaç
Tècnic joventut 22-04-2008 Enllaç
Conserge-mantenidor iem 22-04-2008 Enllaç
Tècnic superior de cultura 22-04-2008 Enllaç
Monitor de lleure 22-04-2008 Enllaç
Arquitecte tècnic 22-04-2008 Enllaç
Treballador familiar 22-04-2008 Enllaç
Dinamitzador juvenil 22-04-2008 Enllaç
Arquitecte tècnic 18-04-2007 Enllaç
Auxiliar administratiu 18-04-2007 Enllaç
Dinamitzador juvenil 18-04-2007 Enllaç
Conserge d'escola pública 18-04-2007 Enllaç
Tècnic auxiliar de biblioteca 18-04-2007 Enllaç
Agent inserció laboral 18-04-2007 Enllaç
Caporal 18-04-2007 Enllaç
Encarregat de brigada 18-04-2007 Enllaç
Conserge - mantenidor IEM 18-04-2007 Enllaç
Tècnic auxiliar de biblioteca 18-04-2007 Enllaç
Conserge - notificador 18-04-2007 Enllaç
Educador social 18-04-2007 Enllaç
Ajudant brigada 18-04-2007 Enllaç
Dinamitzador cultural 18-04-2007 Enllaç
Vigilant d'obres 05-04-2007 Enllaç
Agent de la policia local 27-09-2006 Enllaç
Agent de la policia local 01-05-2006 Enllaç
Arquitecte i cap d'àrea de serveis territorials 12-04-2006 Enllaç
Tècnic auxiliar biblioteca 05-04-2006 Enllaç
Tècnic auxiliar de biblioteca 05-04-2006 Enllaç
Encarregat de brigada 05-04-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu 05-04-2006 Enllaç
Sergent 05-04-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu 05-04-2006 Enllaç
Dinamizador juvenil 05-04-2006 Enllaç
Arquitecte tècnic 05-04-2006 Enllaç
Zelador 05-04-2006 Enllaç
Conserge - mantenidor IEM 05-04-2006 Enllaç
Ajudant brigades 05-04-2006 Enllaç
Conserge d'escola pública 05-04-2006 Enllaç
Conserge - notificador 05-04-2006 Enllaç
Agent inserció laboral 27-02-2006 Enllaç
Educador social 27-02-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu 14-01-2006 Enllaç
Agent de la policia local 19-12-2005 Enllaç
Conserge - mantenidor IEM 09-09-2005 Enllaç
Auxiliar administratiu 02-06-2005 Enllaç
Conserge - d'escola pública 02-06-2005 Enllaç
Conserge - mantenidor IEM 02-06-2005 Enllaç
Encarregat de brigada 02-06-2005 Enllaç
Ajudant de brigada 02-06-2005 Enllaç
Tècnic superior de premsa 02-06-2005 Enllaç
Tècnic auxiliar de biblioteca 02-06-2005 Enllaç
Conserge - notificador 02-06-2005 Enllaç
Educador social 02-06-2005 Enllaç
Agent d'insersió laboral 02-06-2005 Enllaç
Agent de la policia local 18-05-2005 Enllaç
Borsa de treball de places d'Auxiliar administratiu 24-03-2005 Enllaç
Oficial 1ª electricitat - fontaneria 24-02-2005 Enllaç
Oficial 2ª electricitat - fontaneria 24-02-2005 Enllaç
Auxiliar de la llar d'infants 29-06-2004 Enllaç
Professor de la llar d'infants 29-06-2004 Enllaç
Conserge d'escola pública 18-06-2004 Enllaç
Conserge - mantenidor del pavelló poliesportiu 18-06-2004 Enllaç
Agent de la policia local 18-06-2004 Enllaç
Tècnic auxiliar de biblioteca 18-06-2004 Enllaç
Conserge del pavelló poliesportiu 18-06-2004 Enllaç
Conserge - notificador 18-06-2004 Enllaç
Auxiliar administratiu 18-06-2004 Enllaç
Encarregat de brigada 18-06-2004 Enllaç
Ajudant brigada 18-06-2004 Enllaç
Inspector de la policia local 31-10-2003 Enllaç
Agent de la policia local 18-06-2003 Enllaç
Treballador familiar 26-05-2003 Enllaç
Treballador social 26-05-2003 Enllaç
Tècnic de medi ambient 30-04-2003 Enllaç
Conserge - mantenidor del pavelló poliesportiu 01-04-2003 Enllaç
Auxiliar de la llar d'infants 01-04-2003 Enllaç
Ajudant de brigada 01-04-2003 Enllaç
Conserge d'escola pública 01-04-2003 Enllaç
Auxiliar administratiu 01-04-2003 Enllaç
Conserge del pavelló poliesportiu 01-04-2003 Enllaç
Encarregat de brigada 01-04-2003 Enllaç
Professor de llar d'infants 01-04-2003 Enllaç
Conserge - notificador 01-04-2003 Enllaç
Tècnic auxiliar de biblioteca 01-04-2003 Enllaç
Borsa de treball d'Auxiliar administratiu 18-12-2002 Enllaç
Tècnic Superior de Cultura 25-10-2002 Enllaç
Tècnic Superior d'Esports 25-10-2002 Enllaç
Agent de la Policia Local 11-09-2002 Enllaç
Conserge 12-04-2002 Enllaç
Ajudant de Brigada 12-04-2002 Enllaç
Sots-Inspector de la Policia Local 12-04-2002 Enllaç
Auxiliar Administratiu 12-04-2002 Enllaç
Subinspector de la Policia Local 12-12-2001 Enllaç
Agent de la Policia Local 14-09-2001 Enllaç