Serveis, tràmits i gestions

Queixes i suggeriments

Queixes i suggeriments

 

A/A (escrigui el nom de la persona a qui vostè es vol adreçar)

Jo, EN / NA,  (escrigui el seu nom)     amb DNI núm. (escrigui aquí el seu DNI), amb domicili al Carrer (escrigui la seva adreça) núm. (escrigui el seu núm.), que radica a  la població de La Galera,

EXPOSO: (escrigui les seves queixes i suggeriments)

DEMANO: ( escrigui la seva petició)

(escrigui la població), (escrigui la data)

Faci arriba aquesta instància a les oficines del nostre Ajuntament.

AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA
ROTA DE L’ALTO, nº 2  1r Pis
43500 SANTA BÀRBARA (TARRAGONA)


TELÈFON:  977 710 000
FAX: 977 719 285

CORREU-E: ajuntament@santabarbara.cathttp://www.la-galera.altanet.org/media/upload/gif/bl.gif

e-TRAM e-TRAM
Atenció ciutadana
Borsa de treball
Associacions i entitats
Govern obert i transparència
La informació generada pel govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil del contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.
Participació Participació
Busquem que la ciutadania s'impliqui en els processos i actuacions del nostre municipi.