D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Tècnic d'intervenció 30-03-2017 Enllaç
Borsa de treball de places d'Ordenança 30-11-2016 Enllaç
Educador de l'escola bressol 26-07-2016 Enllaç
Inspector adscrit a l'Àrea de Serveis Territorials 05-07-2016 Enllaç
Tècnic d'empresa 20-06-2016 Enllaç
Enginyer tècnic 09-06-2016 Enllaç
Borsa de treball de places d'Administratiu 27-01-2016 Enllaç
Agent de la Policia Local 25-11-2015 Enllaç
Tècnic de medi ambient 03-11-2015 Enllaç
Arquitecte tècnic 07-11-2013 Enllaç
Agent de la Policia Local 29-12-2012 Enllaç
Llista d'espera de places d'Ordenança 27-02-2012 Enllaç
Ordenança 27-02-2012 Enllaç
Ordenança 27-02-2012 Enllaç
Ordenança 23-02-2012 Enllaç
Llista d'espera de places d'Enginyer tècnic 21-02-2012 Enllaç
Enginyer tècnic 21-02-2012 Enllaç
Llista d'espera de places d'Arxiver 14-02-2012 Enllaç
Arxiver 14-02-2012 Enllaç
Agent de la policia local 29-11-2010 Enllaç
Borsa de treball de places d'Administratiu 26-03-2010 Enllaç
Administratiu 27-04-2009 Enllaç
Agent de la policia local 21-04-2009 Enllaç
Tècnic superior d'administració general 11-12-2008 Enllaç
Arquitecte tècnic 27-11-2008 Enllaç
Gestor tributàri 17-10-2008 Enllaç
Educador escola bressol 07-08-2008 Enllaç
Auxiliar educador escola bressol 07-08-2008 Enllaç
Ordenança 24-07-2008 Enllaç
Ordenança 24-07-2008 Enllaç
Director de biblioteca 04-07-2008 Enllaç
Tècnic mitjà adscrit a joventut 16-06-2008 Enllaç
Borsa de treball de places d'Administratiu 13-06-2008 Enllaç
Auxiliar administratiu 26-05-2008 Enllaç
Agent de la policia local 13-05-2008 Enllaç
Borsa de treball de places d'Administratiu 29-02-2008 Enllaç
Borsa de treball de places de Tècnic economista 16-08-2007 Enllaç
Borsa de treball de places d'Agent de la policia local 06-08-2007 Enllaç
Borsa de treball de places de Tècnic administració general 23-02-2007 Enllaç
Borsa de treball de places d'Administratiu 01-02-2007 Enllaç
Tècnic d'administració especial adscrita a l'àrea de serveis econòmics (cap de gestió tributària) 20-12-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu 07-12-2006 Enllaç
Auxiliar llar d'infants 20-11-2006 Enllaç
Educador llar d'infants 16-11-2006 Enllaç
Agent de la policia local 25-10-2006 Enllaç
Tècnic auxiliar de biblioteca 21-06-2006 Enllaç
Programador informàtic 21-06-2006 Enllaç
Agent de la policia local 02-06-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu 24-03-2006 Enllaç
Borsa de treball de places d'Administratiu 24-03-2006 Enllaç
Administratiu 28-11-2005 Enllaç
Agent de la policia local 15-11-2005 Enllaç
Treballador social 11-11-2005 Enllaç
Assessor jurídic 26-09-2005 Enllaç
Monitor serveis socials 23-08-2005 Enllaç
Ordenança 23-08-2005 Enllaç
Operari 23-08-2005 Enllaç
Educador de la llar d'infants 13-07-2005 Enllaç
Oficial brigada obres 06-07-2005 Enllaç
Auxiliar administratiu 23-06-2005 Enllaç
Agent de la policia local 25-05-2005 Enllaç
Educador social 12-05-2005 Enllaç
Auxiliar de la llar d'infants 01-04-2005 Enllaç
Borsa de treball de places d'Administratiu 15-03-2005 Enllaç
Programador informàtic 07-03-2005 Enllaç
Agent de la policia local 13-12-2004 Enllaç
Locutor de Ràdio Salt 08-11-2004 Enllaç
Ordenança 03-08-2004 Enllaç
Operari 03-08-2004 Enllaç
Oficial enllumenat 03-08-2004 Enllaç
Agent de la policia local 07-06-2004 Enllaç
Coordinador esports 01-06-2004 Enllaç
Coordinador de qualitat de vida 23-04-2004 Enllaç
Auxiliar llar d'infants 22-04-2004 Enllaç
Educador llar d'infants 22-04-2004 Enllaç
Tècnic mitjà d'educació 15-04-2004 Enllaç
Oficial brigada obres 11-03-2004 Enllaç
Oficial brigada electricitat 11-03-2004 Enllaç
Subaltern 11-03-2004 Enllaç
Borsa de treball de places de Treballador familiar 20-02-2004 Enllaç
Borsa de treball de places de Monitor de serveis socials 20-02-2004 Enllaç
Borsa de treball de places de Treballador social 23-01-2004 Enllaç
Tècnic mitjà de cultura Coma-Cros 19-01-2004 Enllaç
Delineant 19-01-2004 Enllaç
Auxiliar administratiu factoria cultura Coma-Cros 19-01-2004 Enllaç
Educador de carrer - director de projecte educatiu 19-01-2004 Enllaç
Agent de la policia local 10-12-2003 Enllaç
Borsa de treball de places d'Auxiliar administratiu 07-03-2003 Enllaç
Peó brigada d'obres 11-02-2003 Enllaç
Tècnic Economista 13-08-2002 Enllaç
Auxiliar Administratiu 06-08-2002 Enllaç
Agent de la Policia Local 06-08-2002 Enllaç
Auxiliar d'Informació 08-07-2002 Enllaç
Peó de la Brigada d'Obres 14-06-2002 Enllaç
Places d'Agent de la Policia Local 15-05-2002 Enllaç
Oficial Electricista 19-02-2002 Enllaç
Places de personal de les Brigades Municipals (Peons i Oficials) 19-02-2002 Enllaç
Places de personal Subaltern (constitució d'una llista d'espera) 04-01-2002 Enllaç
Auxiliar d'Informació 27-11-2001 Enllaç
Gestor Tributari 27-11-2001 Enllaç
Tècnic Museu 04-10-2001 Enllaç
Assistent Social 26-09-2001 Enllaç
Oficial d'Obres 26-09-2001 Enllaç
Tècnic Auxiliar de Serveis Públics 12-09-2001 Enllaç