Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Nom Càrrec Contacte Retribució Perfil Activitats i béns

David Saldoni

Alcalde (PDeCAT):

 • Benestar social i família
 • Seguretat ciutadana, trànsit i mobilitat
 • Hisenda

E-mail

Twitter

131,16€/Ple

215€/Junta de Govern Local

   

Rosa Argelaguet

Primera tinent d'alcalde (PSC-CP)

Regidora de:

 • Promoció i imatge del poble
 • Turisme
 • Pla d'Actuació Municipal
 • Tecnologies de la informació

 

E-mail

131,16€/Ple

215€/Junta de Govern Local

   

Jordina Moltó

Segona tinent d'alcalde (PDeCAT)

Regidora de:

 • Urbanisme i obres públiques
 • Patrimoni municipal
 • Habitatge
 • Sostenibilitat
 • Comunicació

 

E-mail

Twitter

131,16€/Ple

215€/Junta de Govern Local

   

Salvador Sibila       

   

Tercer tinent d'alcalde (PDeCAT)

Regidor de:

 • Serveis Municipals
 • Manteniment municipal (mobiliari urbà, espais i equipaments públics)
 • Medi Natural
 • Protecció civil i ADF

 

E-mail

131,16€/Ple

215€/Junta de Govern Local

30.000€/any

   

Jonatan Caro         

   

Quart tinent d'alcalde (PDeCAT)

Regidor de:

 • Esports
 • Infància i adolescència
 • Joventut
 • Sanitat i promoció de la salut
 • Cooperació

 

E-mail

Twitter

E-mail

131,16€/Ple

215€/Junta de Govern Local

 

   

Anna Fernández 

   

Regidora de dedicació exclusiva (PDeCAT):

 • Educació
 • Cultura
 • Festes
 • Serveis generals i règim intern
 • Residència
E-mail

30.000€/any

   

Empar Arenas

   

Regidora de dedicació parcial (PDeCAT):

 • Promoció econòmica
 • Activitats i medi ambient
 • Ocupació
 • Comerç i consum

 

E-mail

12.500€/any

   

Pilar Sala

Regidora a l'oposició (ERC)

E-mail

Twitter

Facebook

131,16€/Ple

   

Carles Pascuet

Regidor a l'oposició (ERC) E-mail 131,16€/Ple

 

   

Antònia Faja

Regidora a l'oposició (ERC) Informació no facilitada

131,16€/Ple

   

Miquel Estruch

Regidor a l'oposició (ERC) E-mail

131,16€/Ple

   
Èlia Torrescasana Regidora a l'oposició (CUP)

E-mail

Twitter

131,16€/Ple

   
Albert Junyent Regidora a l'oposició (CUP)

E-mail

Twitter

Facebook

131,16€/Ple