Quants diners deu l'ens a les entitats financeres? Pots consultar-ho en aquest apartat.

Any Deute viu
2.016 40.000
2.015 74.000
2.014 81.000
2.013 252.000
2.012 415.000
2.010 39.000
2.011 120.000