Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data de publicació Enllaç
Pla de protecció civil 28-03-2018 Enllaç
Ordenança de la conservació, neteja i tancament de terrenys i solars 20-10-2017 Enllaç
Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 23-07-2015 Enllaç
Creació, modificació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal 24-09-2013 Enllaç
Reglament regulador del registre municipal d'unions estables de parella (parelles de fet) 24-09-2013 Enllaç
Ordenança municipal d'emplaçament i mesures correctores de les activitats ramaderes del terme municipal 18-04-2006 Enllaç