Subvencions atorgades Disponible a: Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones

Vols saber quantes i quines subvencions ha atorgat l'ens? Aquí hi són totes. Pots veure a qui i a què s'han destinat.

0 Registres carregats
NIF del beneficiari Beneficiari Descripció Data de concessió Àmbit Convocatòria Base reguladora Import concedit Import pagat Import retornat Informe fiscalització Enllaç Documents Més informació
SOCIETAT DE CAÇADORS SANT JOAN Per la continuïtat de la seva activitat 13-10-2017 500.0 Subvencio6-17.pdf
G43212828 ASSOCIACIO DE PROPIETARIS PINEDA DE SANTA CRISTINA Festa Major de la urbanització 14-07-2017 200.0 200.0 Subvencio5-17.pdf
G43261007 AMPA ESCOLA LES COMES Festa final de curs 09-06-2017 200.0 200.0 Subvencio4-17.pdf
G43261007 AMPA ESCOLA LES COMES XXIV Cros de Rodonyà 10-03-2017 150.0 150.0 Subvencio3-17.pdf
G43261007 AMPA ESCOLA LES COMES Activitats de Carnaval 10-02-2017 175.0 175.0 Subvencio2-17.pdf
G55527352 ASSOCIACIÓ DE DONES "EL TALLER" DE RODONYÀ Activitats que realitzin l'any 2017 10-02-2017 400.0 400.0 Subvencio1-17.pdf