Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest apartat podràs consultar el codi de conducta dels grups d'interès d'aquest ens, que recull les regles ètiques que es comprometen a complir.

Aquest ajuntament no disposa d'un codi de conducta dels grups interès.