Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Contractes menors? Contractes adjudicats per procediment obert? Per procediment negociat? Aquí trobaràs els percentatges, en volum pressupostari, dels contractes adjudicats per l'ens en cadascun dels procediments que preveu la llei.

La informació dels contractes adjudicats es pot obtenir acceditnt al perfil del contractant de l'ajuntament de Roda de Ter i al Registre Públic de Contractes.