Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats

Convocatòries obertes

Procés selectiu per a provisió d'una plaça de vigilant municipal en règim de funcionari interí

Edicte bases i convocatòria publicada BOP

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos

Resultats del primer, segon i tercer exercici

Resultats finals fase oposició i fase concurs

 

Convocatòries tancades

Procés selectiu per a provisió d'un lloc de treball d'auxiliar pràctic per substitució de titular de la plaça

Llistat provisional d'admesos i exclosos 

Resultats segona prova i resultats finals

Procés selectiu per a provisió d'un lloc de treball correspnent a l'escala d'administració especial, subescala tècnica superior d'arquitecte

Edicte bases i convocatòria publicada BOP Girona

Edicte bases i convocatòria publicada DOGC

Llistat provisional d'admesos i exclosos 

Resultat segona prova qüestionari

Resultats tercera prova i resultats finals

Procés selectiu per a provisió d'unlloc de treball correspnent a l'escala d'administració especial, subescala tècnica d'enginyer

Edicte bases i convocatòria publicada BOP Girona

Edicte bases i convocatòria publicada DOGC

Llistat provisional d'admesos i exclosos 

Resultat segona prova qüestionari

Resultats tercera prova i resultats finals

Procés selectiu per a provisió d’un lloc de treball d’administratiu comptable en règim de funcionari interí per baixa de maternitat.

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Selecció d'una persona per a cobrir un contracte en pràctiques dins del programa de Garantia Juvenil.

Edicte bases i convocatòria

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Resultats finals

Selecció de dues places de vigilants municipals d’Administració especial en règim de funcionari interí

Edicte bases i convocatòria 

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiu d’admesos i exclosos

Acta del tribunal

Anunci ordre dels aspirants

Resultat final

Selecció amb caràcter urgent, per concurs oposició, per cobrir amb caràcter interí per vacant, una plaça d’educador/a de la llar d’infants municipal

Edicte bases i convocatòria 

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiu d’admesos i exclosos

Resultats finals

Selecció de 6 places en el marc del projecte formatiu “Brigada Jove"

Bases 

Model de sol·licitud

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Resultat sorteig 

Selecció d'una Plaça d’auxiliar administratiu/va, substitució de baixa per maternitat 

Edicte bases publicació al BOP

Edicte bases publicació al DOGC

Llistat d'admesos i exclosos

Certificat definitiu

Resultats finals

Selecció d’una plaça de tècnic/a d’Oficines Municipals en règim de personal laboral interí

Edicte aprovació bases publicació al BOP  

Edicte aprovació bases publicació al DOGC

Esmena a la base 5

Llistat d'admesos i exclosos

Resultats finals

Selecció d’una plaça d’administratiu comptable en règim de funcionari interí

Edicte aprovació bases publicació al BOP  

Edicte aprovació bases publicació al DOGC

Llistat provisional admesos i exclosos

Resultat de la segona prova

Resultat final

Selecció d’una plaça de tècnic/a d’administració general en règim de funcionari interí

Edicte bases i convocatòria 

Llistat admesos i exlosos

Resultat de la segona prova 

Resultat final

Model d'instància (pdf)

Instància ETRAM (on line)