Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna d'elles.

Llistat publicitat instituacional 2017 (Data, import, i mitjà de comunicació)