Aquí podràs consultar totes les modificacions i les pròrrogues contractuals, així com també, si és el cas, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades.
En aquest moments no existeix cap modificació de contractes i reformes d'obres