Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL DELS MUNICIPIS DE RIUDELLOTS DE LA SELVA I CASSÀ DE LA SELVA

Import 0.0

Data de signatura 28-11-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 28-11-2017

Durada Indefinida

Prorrogable

Documents Conveni marc de col·laboració per a la promoció econòmica i desenvolupament local dels municipis de Riudellots de la Selva i Cassà de la Selva

CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA AMB L'UDG PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES A LA BORSA DE TREBALL MUNICIPAL

Vigent No

Data d'inici de vigència 21-03-2017

Durada Fins al 30/06/2017

Prorrogable No

Documents Conveni de cooperació educativa amb l'UdG per a la realització de pràctiques acadèmiques externes a la Borsa de treball municipal

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL DELS MUNICIPIS DE CAMPLLONG I RIUDELLOTS DE LA SELVA
DIFUSIÓ D'ACTIVITATS PROGRAMADES AMB L'AJUNTAMENT DE GIRONA

Drets i obligacions Difusió d'activitats

Import 0.0

Data de signatura 16-02-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 16-02-2016

Durada Fins a 31/12/2016

Prorrogable No

Documents Conveni banderoles Fiporc 16022016

ACTUACIÓ CASTELLERS DE LES GAVARRES

Drets i obligacions Actuació castellera

Import 300.0

Data de signatura 12-04-2016

Vigent No

Data d'inici de vigència 17-04-2016

Durada 1 dia

Prorrogable No

Documents CONVENI CASTELLERS DE LES GAVARRES

Conveni de col·laboració del projecte Reciclatext curs- 2016-2017

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament per a la implantació d’una aula musical al municipi​

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Riudellots de la Selva i l'Ajuntament de Brunyola per la utilització dels serveis del Centre de serveis d'àmbit rural per a la gent gran 

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Riudellots de la Selva i l'Ajuntament de Caldes de Malavella per la utilització dels serveis del Centre de serveis d'àmbit rural per a la gent gran 

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Riudellots de la Selva i l'Ajuntament de Campllong per la utilització dels serveis del Centre de serveis d'àmbit rural per a la gent gran 

Conveni entre l'Ajuntament de Riudellots de la Selva, el Consell Comarcal de La Selva i el Consorci de Benestar Social per la gestió del Centre de serveis d'àmbit rural per a la gent gran 

Conveni entre l'Ajuntament de Riudellots de la Selva i l'Ajuntament de Fornells per la utilització dels serveis d'àmbit rural per a la gent gran 

Conveni entre l'Ajuntament de Riudellots de la Selva i l'Ajuntament de Quart per la utilització dels dels serveis d'àmbit rural per a la gent gran gran

Conveni entre l'Ajuntament de Riudellots de la Selva i l'Ajuntament de Vilobí per la utilització dels serveis d'àmbit rural per a la gent gran 

Pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament de Riudellots de la Selva per a la prestació del Servei d'Atenció Integral a la gent gran en l'Àmbit Rural