Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.

D’acord amb allò que ve determinat per les lleis Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la  Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’Ajuntament ha d’anar desenvolupant el seu propi Portal de Transparència, el qual la llei determina que "és l’instrument bàsic i general per a facilitar a la ciutadania la informació de forma integrada de totes les administracions públiques. Aquest portal es configura com una plataforma electrònica de publicitat a internet, que permet l’accés a tota la informació disponible i que conté els enllaços amb les seus electròniques de les administracions i entitats que s’hi integren(...)".

L’equip de treball de Infoparticipa pretén valorar a través de 52 indicadors el grau de transparència que tenen totes les institucions públiques.

L’últim estudi realitzat a l’Ajuntament de Ripollet data del 4 de març de 2017. En ell queden patents que només es cobreixen 14 dels 52 ítems i per tant el grau de transparència aconseguit està en torn al 26,92%.

Es pretén mesurar nivells d’acompliment en el grau de transparència a les institucions públiques. Per fer-ho s’ha procedit a elaborar un quadre de 80 indicadors que són els fets servir per les avaluacions de l’any 2017.

L’Ajuntament de Ripollet no ha estat avaluat per aquest organisme.