Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Vols saber una mica més sobre el pressupost de l'ens? Aquí pots consultar les dades de previsions i crèdits inicials del pressupost consolidat de l’ens amb els seus organismes autònoms locals.

A continuació, trobareu el pressupost de l'exercici 2018 de l'Ajuntament i Patronat. També es recullen les modificacions de crèdits aprovades del pressupost de l'Ajuntament.