Quin és el preu o el percentatge que s'aplica a determinats impostos com el de béns immobles o el de vehicles de tracció mecànica? Pots consultar-los aquí.

Any Nom document Descripció estructura Import Codi document Codi estructura
2.018 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,77 TI 1
2.018 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 2.001,00 TI 2
2.018 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 3,76 TI 6
2.018 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 2,55 TI 7
2.018 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 24,50 TI 9
2.018 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 66,15 TI 10
2.018 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 139,64 TI 11
2.018 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 173,93 TI 12
2.018 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 217,39 TI 13
2.018 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal?lacions i obres 3,98 TI 47
2.017 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,77 TI 1
2.017 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 2.001,00 TI 2
2.017 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 3,76 TI 6
2.017 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 2,55 TI 7
2.017 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 24,50 TI 9
2.017 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 66,15 TI 10
2.017 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 139,64 TI 11
2.017 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 173,93 TI 12
2.017 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 217,39 TI 13
2.017 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal?lacions i obres 3,98 TI 47
2.016 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 807,00 TI 1
2.016 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 2.001,00 TI 2
2.016 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 3,76 TI 6
2.016 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 2,55 TI 7
2.016 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 25,00 TI 9
2.016 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 67,51 TI 10
2.016 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 142,51 TI 11
2.016 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 177,52 TI 12
2.016 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 221,87 TI 13
2.016 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal?lacions i obres 3,98 TI 47
2.015 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 821,00 TI 1
2.015 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 2.001,00 TI 2
2.015 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 3,76 TI 6
2.015 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 2,55 TI 7
2.015 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 25,00 TI 9
2.015 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 67,51 TI 10
2.015 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 142,51 TI 11
2.015 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 177,52 TI 12
2.015 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 221,87 TI 13
2.015 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal?lacions i obres 3,98 TI 47
2.014 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 821,00 TI 1
2.014 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 2.001,00 TI 2
2.014 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 3,76 TI 6
2.014 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 2,55 TI 7
2.014 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 25,00 TI 9
2.014 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 67,50 TI 10
2.014 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 142,50 TI 11
2.014 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 177,50 TI 12
2.014 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 222,15 TI 13
2.014 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal?lacions i obres 3,98 TI 47
2.013 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,81 TI 1
2.013 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 2.001,00 TI 2
2.013 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 3,76 TI 6
2.013 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 2,55 TI 7
2.013 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 25,00 TI 9
2.013 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 67,50 TI 10
2.013 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 142,50 TI 11
2.013 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 177,50 TI 12
2.013 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 222,15 TI 13
2.013 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal?lacions i obres 3,98 TI 47
2.012 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,71 TI 1
2.012 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 2.001,00 TI 2
2.012 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 3,64 TI 6
2.012 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 2,46 TI 7
2.012 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 25,00 TI 9
2.012 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 67,50 TI 10
2.012 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 142,50 TI 11
2.012 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 177,55 TI 12
2.012 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 222,15 TI 13
2.012 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal?lacions i obres 3,98 TI 47
2.011 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,69 TI 1
2.011 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 2.001,00 TI 2
2.011 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 3,47 TI 6
2.011 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 2,34 TI 7
2.011 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 25,00 TI 9
2.011 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 67,50 TI 10
2.011 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 142,50 TI 11
2.011 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 177,55 TI 12
2.011 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 222,15 TI 13
2.011 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal?lacions i obres 3,98 TI 47
2.010 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 674,00 TI 1
2.010 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 2.001,00 TI 2
2.010 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 3,41 TI 6
2.010 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 2,30 TI 7
2.010 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 25,00 TI 9
2.010 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 67,50 TI 10
2.010 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 142,50 TI 11
2.010 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 177,55 TI 12
2.010 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 222,15 TI 13
2.010 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal?lacions i obres 3,90 TI 47