L'Ajuntament de Ripollet té la seu electrònica publicada a l'adreça https://www.seu-e.cat/web/ripollet.
 
L'Ajuntament es fa responsable de la integritat, veracitat i actualització dels continguts i serveis que es troben publicats sota aquesta adreça. També, tot i no estar dintre dels seus dominis, reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica les adreces següents i els corresponents certificats:
 
Perfil del Contractant
Emès per a : Generalitat de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1 - Certificat de dispositiu segur
 
Notificacions electròniques
Emès per a : Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1 - Certificat de dispositiu segur
 
Factures electròniques
URL: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=551 (Ajuntament de Ripollet)
URL: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=922 (Patronat Municipal d'Esports)
URL: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=1175 (Patronat Municipal de Cultura)
URL: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=1038 (Patronat Municipal d'Ocupació)
Emesos per a : Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emesos per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1 - Certificat de dispositiu segur
 
 
Sistemes de signatura digital acceptats
Per als tràmits amb els ciutadans i les empreses s'acceptaran les signatures electròniques generades amb qualsevol certificat classificat per l'Agència Catalana de Certificació amb un nivell 3 o superior.
 
 
Segells electrònics d'òrgan emprats
Amb segells electrònics d'òrgan emesos per l'Agència Catalana de Certificació associats a l'Ajuntament de Ripollet s'efectuen les següents actuacions administratives automatitzades:
  • Generació de còpies autenticades de les sol·licituds, escrits o comunicacions presentades en el registre d'entrada i sortida.
  • Notificació electrònica a ciutadans i empreses.
  • Tauler electrònic d'anuncis i edictes.