Quants diners deu l'ens a les entitats financeres? Pots consultar-ho en aquest apartat.

Any Deute viu
2.016 1.614.000
2.015 1.882.000
2.014 1.920.000
2.011 2.004.000
2.013 2.237.000
2.012 2.419.000
2.010 2.417.000