Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data de publicació Enllaç
Estatuts del Centre Cultural la Casa Nova de Can Plana 01-06-2015 Enllaç
Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 03-05-2018 Enllaç
Planejament urbanístic 18-04-2018 Enllaç
Mapa de capacitat acústica 22-02-2018 Enllaç
Ordenança de protecció, control i tinença d'animals 05-02-2018 Enllaç
Ordenança de civisme i convivència ciutadana 17-03-2017 Enllaç
Reglament regulador del funcionament del mercat 17-03-2017 Enllaç
Ordenança per a la prevenció i control dels mosquits i, particularment del mosquit tigre (Aedes Albopictus) 24-02-2017 Enllaç
Codi ètic i de bon govern 16-08-2016 Enllaç
Ordenança municipal de circulació i quadre d'infraccions i sancions 09-06-2015 Enllaç
Creació, modificació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal 06-08-2014 Enllaç
Ordenança reguladora de la convivència ciutadana i ús de la via pública 29-07-2014 Enllaç
Reglament regulador dels agents de la Guàrdia Municipal 01-07-2014 Enllaç
Ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics 11-10-2013 Enllaç
Ordenança municipal reguladora d'animals nocius per a la salut pública 04-03-2013 Enllaç
Pla de Protecció Civil 06-10-2011 Enllaç
Reglament del Consell Municipal de Sostenibilitat 06-05-2011 Enllaç
Reglament de funcionament de la biblioteca pública municipal CEIP El Bruc 06-10-2010 Enllaç
Reglament intern del personal de consergeria i manteniment del centres educatius 15-09-2010 Enllaç
Pla de prevenció d'incendis forestals 16-10-2009 Enllaç
Ordenança reguladora de guals, reserves d'espais a la via pública i accessos per a l'entrada i sortides de vehicles 07-09-2009 Enllaç
Ordenança reguladora de l'encast de cartells 07-09-2009 Enllaç
Normes de funcionament i organització pels quals es regeix l'emissora municipal 12-12-2008 Enllaç
Reglament del servei de subministrament d'aigua i control de l'ús de l'aigua 21-10-2008 Enllaç
Ordenança municipal per a la gestió de runes i terres 11-03-2008 Enllaç
Ordenança reguladora de neteja i tancament de solars 11-03-2008 Enllaç
Ordenança reguladora de sorolls i vibracions 11-03-2008 Enllaç
Ordenança reguladora dels mitjans de comunicació 11-03-2008 Enllaç
Reglament regulador del registre d'entitats i associacions 11-03-2008 Enllaç
Reglament regulador del funcionament intern del butlletí d'informació municipal 29-01-2008 Enllaç
Disposició general sobre tractament de dades de caràcter personal 31-10-2007 Enllaç
Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament 04-01-2005 Enllaç
Ordenança Municipal que regula la gestió del residu verd generat al municipi 13-01-2003 Enllaç
Ordenança reguladora dels avals per garantir la reposició d'elements malmesos 20-12-2002 Enllaç
Estatuts de l'Associació Administrativa de Cooperació del sector Ordenació Riells i Viabrea 21-03-2018 Enllaç